RADOSAVLJEVIĆ SNEŽANA - SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK

Adresa: Karađorđeva 53, Lazarevac
Lazarevac Telefon: 011/812-56-48
4/ 5stars

Ovlašćeni sudski prevodilac za engleski jezik

SNEŽANA RADOSAVLJEVIĆ

Viši sud u Beogradu

Imenovanje: 19.09.1995.

Broj: 740-06-003589/95-18


Prevodi svih vrsta tekstova i dokumenata sa srpskog jezika na engleski i obratno:

- svedočanstva i diplome
- dodatak diplomi
- izvodi iz matičnih knjiga
- vozačke dozvole
- lekarski nalazi
- sudske presude
- ugovori
- sve vrste uverenja