SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA ZA LEČENJE STERILITETA NIKOLOV KRAGUJEVAC

Adresa: Janka Veselinovića 93, Kragujevac
Kragujevac Telefon: 034/636-09-30
Telefon: 063/606-858
Fax: 034/630-12-91
Email: bolnicanikolov@gmail.com
Web: www.bolnicanikolov.rs
4/ 5stars

Počeli smo sa radom kao specijalistička ginekološka ordinacija "Kalija" 2000. godine, a sada smo registrovani kao Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta "Nikolov".

Primarna i uskospecijalizovana delatnost je ispitivanje i lečenje muškog i ženskog steriliteta.

Biomedicinska potpomognuta oplodnja (BMPO):

- veštačka inseminacija (AIH)
- vantelesna oplodnja (IVF)
- mikrofertilizacija (ICSI)
- krioprezervacija - vitrifikacija (zamrzavanje jajnih
  ćelija i embriona)

Ginekološki pregledi:

- ultrazvučni (4D)
- kolposkopski
- hysterosalpingografija (HSG)

Praćenje trudnoće:

- rano otkrivanje anomalija ploda
- double test (DT)
- triple test
- amniocinteza
- CTG zapis,
a moguće je obaviti i kompletne hormonske analize, uraditi briseve kod muškaraca i žena na Chlamidiu, Mycoplasmu, Ureaplasmu i Beta hemolitički streptokok.

Ono što je veoma važno je da bolnica zahvaljujući stručnosti, kao i opremljenosti odgovarajućom laboratorijom i opremom ima mogućnost kompletne dijagnostike i daljeg tretmana u lečenju steriliteta individualno, prilagođeno svakom pacijentu.