Čoka

Teritorija opštine Čoke leži u istočnom delu Panonske nizije, između Tise, Moriša i Zlatice. U odnosu na Vojvodinu ona se prostire u njenom severoistočnom delu. Teritorija čokanske opštine graniči se sa teritorijama četiri opštine: sa Novim Kneževcom na severu, Kikindom na istoku, Sentom i Adom na zapadu. Na istoku jednim delom izbija na državnu granicu prema Rumuniji . Čokansku opštinu sačinjavaju osam naselja. To su: Čoka, Ostojićevo, Padej, Sanad, Jazovo, Vrbica, Crna Bara i Banatski Monoštor. Naselje Čoka ima 4 000 stanovnika i predstavlja centar ove opštine. Teritorija opštine ima površinu od 321 km2. Po poslednjem popisu iz 2022. opština Čoka broji 8 614 stanovnika, dok naselje Čoka ima 4 000 stanovnika.

 

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?