Vučitrn

Vučitrn - smešten u severnoj oblasti Kosova i Metohije, ovaj grad je takođe i centar opštine istog naziva. Vučitrn se nalazi na ušću reka Sitnica i Trstena na 512m nadmorske visine. Grad je smešten na putu koji spaja Prištinu i Kosovsku Mitrovicu a nekada je bio karavanski drum koji je povezivao Skoplje i Dubrovačku republiku.

Po jednom tumačenju, grad je nazvan po istoimenoj biljci "Vučiji trn", mada postoje mnoge nepoznanice o njegovom poreklu. Postoje arheološki podaci koji navode na zaključak da je na istom mestu gde se Vučitrn danas nalazi nekada stojao Vicijanum (Vitianum lat.), rimski grad čije ime je dovoljno slično da se može uzeti kao rani oblik današnjeg naziva koji je vremenom prešao u današnji oblik.

Koji god od ova dva tumačenja da je ispravan, poznato je da je srednjovekovni Vučitrn bio značajan trgovinski centar sa kojim je često poslovao Dubrovnik. Između 14-15. veka, ovde se nalazio i dvor Vuka Brankovića, ali danas od te strukture ostaje samo Kula Vojinović.

U Vučitrnu je takođe potpisan mirovni ugovor između mletačke vlade i Đurđa Brankovića 1426. godine.

Najraniji popisi koje su izvršili turski registri u doba sultana Sulejmana Veličanstvenog beleže da se u gradu nalazilo 42 manastira i 11 crkava, dok naredni popis beleži da je bilo "ukupno manastira i crkava 52". Stoga nije čudo da se u ovom gradu jedno vreme nalazilo sedište srpske mitropolije. Pored crkvenih zdanja i institucija, u Vučitrnu je odsedao Vuk Branković koje je u svom dvoru primao strane i domaće poslanike i izdavao povelje. Usled činjenice da se grad oduvek nalazio u plodnoj ravnici, moguće je zaključiti da je na ovom mestu prvo nastao trg a kasnije je sagrađen i dvor.

Na startu 15. veka, ovaj grad je imao značajan uticaj i položaj na Kosovu, kao kolonija dubrovačkih poslovnih ljudi i trgovaca. Nažalost od svih tih utvrđenja kada je grad bio na svom vrhuncu danas opstaje samo Donžon kula koja je u narodu poznata kao Vojinovića kula, kao i kvadratni deo bedema. Tu je i most poznat kao Vojinovića most koji vodi preko Sitnice i smatra se najstarijim sačuvanim kamenim mostom sa poreklom još iz 14. veka.

 

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?