Stari Slankamen

Stari Slankamen se nalazi na Dunavu, u podnožju ogranaka Fruške gore, na nadmorskoj visini od 80 m, 55 km severozapadno od Beograda. Preko puta Starog Slankamena se Tisa uliva u Dunav a sa brežuljaka iznad naselja vide se ravnice Bačke i Banata. Arheološka iskopavanja pokazuju da je na obali Dunava kod Slankamena postojalo naselje još u antici. U gvozdenom dobu ovde su živeli Skordisci, keltsko pleme koje nije bilo etnički čisto nego izmešano sa Ilirima i Tračanima. U Starom Slankamenu živi nešto manje od 1 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?