TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE STARA PAZOVA

Adresa: Svetosavska 11, Stara Pazova
Stara Pazova Telefon: 022/31-01-40
Email: top@starapazova.rs
Web: turizampazova.rs
4/ 5stars
Turistička organizacija opštine Stara Pazova je osnovana 2009. godine sa ciljem da promoviše i prezentuje turističke i privredne potencijale opštine.

Uloga turističke organizacije, pored promocije, je i razvoj turizma na teritoriji opštine Stara Pazova.
Osnovni zadaci su valorizacija, očuvanje, unapređenje i zaštita svih prirodnih i društvenih vrednosti na teritoriji naše opštine.