ELIV

Adresa: Volujac bb, Šabac
Šabac Telefon: 015/335-035, 260-118, 063/810-80-09, 063/23-61-45
Email: eliv@sbb.rs
4/ 5stars

- Livnica obojenih metala
- Prerada obojenih metala, legure cinka, aluminijuma
- Livenje odlivaka
- Proizvodi sa atestom kvaliteta na spektrometru
- Proizvodni program:
  * Cink anode 99, 995%, dimenzija 600x200x10mm, 800x200x10mm, 1200x200x10mm
  * Zamak 3
  * Zamak 5
  * Tonsul
  * Zamak 6
  * Zamak 8
  * Zam 12 - bela bronza / zamena za kalajnu bronzu 12
  * Zam 27 - bela bronza / zamena za kalajnu bronzu 14

Aluminijumske legure:

* AlSi 12Cu
* AlSi9Cu3
* AlSi10Mg
* AlSi12Cu2
* AlMg3
* AlMg5
* AlSi8Cu3
* AlSi12

- Al blok 96-99% za dezoksidaciju
- Al blok 99%
- Al blok 99,50%
- Građevinski kalaj 60%, 50%, 40%, 35% i 30%
- Olovne šipke za varenje čistoce 99, 99%
- Bela kovina / za nalivanje ležaja / Sn-80, Sn-80f, PbSn5, PbSn

Radno vreme:

od 07-15h

 

Povratak na: Livnice Šabac