NEUROPSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA DR RODIĆ

Adresa: Ive Kurjačkog 23, Pančevo
Pančevo Telefon: 013/344-582
Telefon: 013/331-045
Telefon: 064/284-59-01
4/ 5stars

Privatna neuropsihijatrijska ordinacija "Dr Rodić" u Pančevu, u svom radu s posebnom pažnjom ispunjava uslove dobre psihijatrijske i psihoterapeutske prakse.

Pregledi i seanse se zakazuju i isključena je mogućnost susretanja pacijenata, tj. klijenata ordinacije.


USLUGE

- Strah, panika i panični strah, panični poremećaj
- Depresija
- Poremećaji raspoloženja
- Napetost, anksioznost
- Teži i lakši psihički premećaji i bolesti
- Životne krize
- Krizna stanja
- Problemi kontrole ponašanja
- Mladi i krize sazrevanja
- Promene ponašanja različitih uzroka
- Demencije različitog porekla
- Mišljena o sposobnosti za rasuđivanje, mišljenje
  o podobnosti za domski smeštaj


Neurologija

- Klinički pregledi


KVALIFIKACIJE

- Medicinski fakultet u Beogradu, Specijalizacija iz
  neuropsihijatrije, Medicinski fakultet, Beograd
- Edukacija iz Individualne analitičke dinamski
  orjentisane psihoterapije, IMZ Beograd


RADNO ISKUSTVO:

- Lekar spec. neuropsihijatar u SBPB "Kovin"
- Načelnik odeljenja za alkoholizam, načelnik
  odeljenja za hronične psihoze, direktor SBPB
  "KOVIN"
- Preko dvadeset godina iskustva u uslovima
  privatnog tretmana, psihoterapijom i
  medikamentnim tretmanom uz individualni integralni
  pristup svakom pacijentu