BOJANA PETROVIĆ SUDSKI TUMAČ/PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Adresa: Bulevar Medijana 3/40, Niš
Niš Telefon: 065/520-7127
Telefon: 018/574-379
Email: bojanaledib@gmail.com
4/ 5stars

OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK Bojana Petrović Osnovni sud u Nišu Imenovanje 31.10.2008. Broj: 740-06-1780/08-03  

Prevodi svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije sa srpskog na engleski jezik ili obratno, sa ili bez overe sudskog tumača.

Usmeno i pismeno prevođenje, uz overu sudskog tumača, vrši filolog za engleski jezik i književnost, sa dugogodišnjim iskustvom u simultanom i konsekutivnom prevođenju, koji je položio zakletvu u sudu i koji svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuje da je prevod istovetan sa originalom.

Dokumenta ili tekst za prevod se mogu dostaviti lično ili elektonskom poštom.