Rakijada u Pranjanima

U Pranjanima se svake godine početkom maja održava manifestacija "Rakijada" sa bogatim i raznovrsnim programom.

Ova manifestacija traje zahvaljujući upornosti pesnikinje Ljilje Bralović, grupe građana i Mesne zajednice, koji su istu i pokrenuli i organizovali, uz podršku turističke organizacije.

Iz godine u godinu dobija nove sadržaje i okuplja sve više učesnika.