Gusanijada

Gusanijada je regionalna manifestacija koja se održava svake godine u Kikindi, i posvećena je borbama gusana.