Dragačevski sabor trubača Guča

DRAGAČEVSKI SABOR TRUBAČA, u narodu poznat kao “GUČA”, je najveća i najvažnija manifestacija izvornog muzičkog stvaralaštva u našoj zemlji, sa tradicijom od preko pola veka. Tradicionalno se održava u prvoj polovini avgusta u mestu Guča, kao jedina manifestacija trubaštva kao oblika izvorne narodne umetnosti takmičarskog tipa.

Pored osnovne, na ovom festivalu održavaju se smotre mnogih drugih običaja i vidova stvaralaštva, uključujući i folklor, pevanje, slikarstvo, zanatstvo, vajarstvo, momačka nadmetanja i slično.

Tradicija je započeta 1961. godine sa ciljem organizovanja manifestacije koja bi bila karakteristična za Dragačevo i da neguje izvornu narodnu muziku na limenim instrumentima. Prvi sabor u Guči trajao je jedan dan tokom kojeg su se održavale smotre starih pesama i igara, proizvoda domaće radinosti, narodnih nošnji i sportskih igara, pored centralnog takmičenja seoskih trubača.
  
Svake godine raste broj učesnika i posetilaca, a zajedno sa njime i program koji danas uključuje i likovne izložbe, takmičenja zdravičara, predstavljanje knjiga, izbori najlepših nošnji, narodni višeboj, koncerti folklora, improvizacije starih svadbi i, naravno, nastupi trubačkih orkestara širom sveta.