Čvarkijada - Palić

Takmičenje se obavlja u dve svinjokoljske discipline: pripremanje doručka od sveže krvi na dinstanom luku i naravno pečenje čvaraka.
Kao što ni jedan svinjokolj ne može da prođe bez rakije, nije ni ovaj.  
Sem toga što su rakija i vino nude na probu ima i za prodaju, a za one koji ne piju ima pravih domaćih kolača od sala.