Manastir Stjenik - Stjenik

Manastir Stjenik smešten je u mestu Banjica na oko 10km udaljenosti od Čačka. Nije precizno poznat datum njegove izgradnje niti ime njegovog ktitora, ali po narodnom predanju ovo zdanje sazidano je u doba Mrnjavčevića. Današnji hram sazidan je u 19. veku i ovde danas počivaju ostaci Jovana Sjeničkog.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org