Manastir Zemun sa crkvom Svetog Arhangela Gavrila-Zemun

Manastir Zemun nalazi se u gradskom parku istoimene opštine gde postoji od osamnaestog veka kada je lepa kapela zamenila dotadašnju skromnu crkvu sazidanu od dasaka. Manastir je izgrađen 1786. godine o sopstvenom trošku zemunskog trgovca Teodora Apostolovića, koji je bio uputio molbu caru da sebi i svojima za spomen podigne pravoslavnu kapelu.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org