Manastir Bavanište sa hramom Rođenja Presvete Bogorodice - Bavanište

Manastir Bavanište stari je manastir koji postoji još od 15. veka, kada je sagrađen zahvaljujući ktitoru čije ime je nažalost izgubljeno. Kao i mnoge druge crkve i manastiri pretrpeo je uništenje od strane turaka u 1716. godini i veoma dugo vremena je tako ostavljen zbog zabrane obnove manastira Marije Terezije, austrougarske carice. Ipak, u 1856. godini napokon je usledila prva obnova zahvaljujući milosti naroda. Sledeća obnova započeta je 1997. godine i traje do dan danas.

Autor Subasuba preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  Јавно власништво