KTM SYSTEM

Adresa: Bulevar oslobođenja 147, lokal 6, ELU centar
Leskovac Telefon: 016/260-683
Telefon: 063/453-774
Email: predrag.ant@ktmsystem.rs; office@ktmsystem.rs
Web: www.ktmsystem.rs
4/ 5stars

 

Nalazimo se na još jednoj lokaciji:

KTM system - Ogranak Beograd

adresa: Matice Srpske 51/12

11000 Beograd Srbija

Telefon: +381 (0)16 260 683

Broj mobilnog: +381 (0)63 453 774


Agencija KTM system osnovana je Novembra 2009.godine. sa ciljem preneti i nesebično podeliti višegodišnje iskustvo sa savremenim pristupom u:

 - realizaciji projekta i investicija
 - implementaciji standarda
 - zakonskih normi
 - treniga i edukacija zaposlenih i poslodavaca

Naša snaga ogleda se u drugačijem pristupu sa širokim dijapazonom usluga i mrežom strateških partnera izuzetnih referenci iz oblasti:

 - projektiovanja
 - inžinjeringa
 - bezbednosti i zdravlja na radu
 - implementacije standarda

Koncept i smisao našeg poslovanja sadržani su u samom nazivu: KONSALTING TRENING MENADŽMENT SISTEMI KTM SYSTEM CILJ Smatramo da se Vaša ideja može pretvoriti u projekat, a on realizovati jedino ako:

POSTAVITE DOBAR KONCEPT EDUKUJTE LJUDE KOJI JE TREBAJU REALIZOVATI → PAMETNO RUKOVODITE I UPRAVLJAJTE SISTEMOM.

KTM system je tu da godine iskustva podeli na najbolji način, konkretnim primerima i predlozima Vas savetuje, edukuje i rukovodi do tačke kada ćete sami preuzeti ono što vam i pripada – Vaš sistem koji radi.

Težimo da svoje poslovanje razvijemo u, na prvi pogled, dva različita pravca: - Projekt menadžment, - Sistem bezbednosti zdravlja na radu sa implementacijom aktuelnih standarda.

Tako spojeni u jednu celinu daju puni smisao našem sloganu: ČINIMO RADNO MESTO BEZBEDNIM

NOVO

IMPLEMENTACIJA NOVOG ILI TRANZICIJA POSTOJEĆEG SISTEMA 
sa ISO 9001:2008 na NOVU verziju ISO 9001:2015

IMPLEMENTACIJA NOVOG ILI TRANZICIJA POSTOJEĆEG SISTEMA 
sa ISO 14001:2004 na NOVU verziju ISO 14001:2015

 

 

Povratak na: Konsalting Leskovac