SZGR FENIKS

Adresa: Zlatiborska 15/7, Leskovac
Leskovac Telefon: 064/677-80-80
Telefon: 016/212-862
Telefon: 016/241-848
4/ 5stars

Izrada elektroenergetskih nadzemnih i podzemnih vodova 10kv i 0,4kv, izrada trafostanica 10/04. I održavanje zelenih površina.