SR AGENCIJA KONTO 7

Adresa: Kneza Mihaila 202, Kragujevac
Kragujevac Telefon: 065/201-1728
Telefon: 034/323-747
Email: srkonto7@gmail.com
4/ 5stars

Agencija Konto 7 obavlja sledeće poslove:

- vođenje glavne i svih pomoćnih knjiga
- izrada kalkulacija
- vođenje PDV evidencija za preduzeća,
   preduzetnike (radnje) i druga pravna lica iz
   delatnosti trgovine na veliko i malo
- proizvodnje i pružanja usluga
- uvoza i izvoza
- komisiona
- menjačnica,
kao i drugih raznovrsnih poslovnih aktivnosti čija kruna je svake godine izrada završnog računa i poreskog bilansa, zasniva se na principu rada "dan za dan".