• Početna
 • O Srbiji
 • Okruzi
 • Info kutak
 • Magazin
 • Reference
 • Kontakt
 • SR AGENCIJA KONTO 7

  Konsultantske usluge, revizija Kragujevac

  Adresa: Kneza Mihaila 202, Kragujevac

  Agencija Konto 7 obavlja sledeće poslove:

  - vođenje glavne i svih pomoćnih knjiga
  - izrada kalkulacija
  - vođenje PDV evidencija za preduzeća,
     preduzetnike (radnje) i druga pravna lica iz
     delatnosti trgovine na veliko i malo
  - proizvodnje i pružanja usluga
  - uvoza i izvoza
  - komisiona
  - menjačnica,
  kao i drugih raznovrsnih poslovnih aktivnosti čija kruna je svake godine izrada završnog računa i poreskog bilansa, zasniva se na principu rada "dan za dan".

  FOTO