VULOVIĆ TRANSPORT DOO

Adresa: Dragoslava Srejovića 55, Kragujevac
Kragujevac Telefon: 034/335-830
Email: office@vulovictransport.com
Web: www.vulovictransport.com
4/ 5stars

Transportno preduzeće Vulovic transport doo Kragujevac je lider u drumskom saobraćaju u centralnoj Srbiji, prisutno od 2001. godine.

Iskustvo

Dugogodišnje iskustvo, flota od 70 autobusa, kao i iskusno osoblje smatramo glavnim činiocima uspešnog poslovanja.

Poverenje

Poverenje naših korisnika predstavlja naš najveći adut, pa je naš uspeh zasnovan na dobroj reputaciji.

Tim zaposlenih koje okupljamo svakodnevno se susreće sa novim izazovima sa ciljem da se reputacija održi, kao i da se poboljša odžavanjem iskrenih odnosa kako prema našim korisnicima tako i prema zaposlenima.

Zaštita prirodne sredine

Zaštita životne sredine predstavlja jako bitan faktor poslovanja preduzeća Vulović transport doo koje je sastavni deo svake oblasti poslovanja i aktivnosti.

Naša vizija se odnosi na prvenstveno razvoj zaposlenih, razvijanje jakih partnerskih odnosa sa korisnicima naših usluga, kao i konstantno istraživanje mogućnosti koje se odnose na unapređenje poslovnih procesa.

Naši planovi se odnose na širenje kapaciteta, jaku servisnu podršku sa ciljem stalnog poboljšanja kvaliteta usluge prema korisnicima.