PROIZVODNJA TRAKASTIH PROVODNIKA MAT FRESH

Adresa: Avrama Petronijevića L2, Jagodina
Jagodina Telefon: 064/399-90-58
Telefon: 060/010-20-25
Email: matfreshja@gmail.com
4/ 5stars

Bavimo se izradom trakastih (FLAT BAND CABLE) provodnika.

Vrste flat trakastih provodnika:

- TM 70  10x0,25
- TM 70  10x0,50
- TM 70  10x0,75
- TM 70  20x0,25

Standardan raspored boja ili po želji kupca.

Savitljivi trakasti provodnici sa izolacijom od PVC mase, tipa TK, za radne napone do 220 V i radne temperature do 70°C, upotrebljavaju se za ostvarivanje unutrašnjih veza u telekomunikacionim, mernim, signalnim i sličnim uređajima.