OBRAZOVNA AGENCIJA MOZGALICA

Adresa: Nemanjina 70, Čačak
Čačak Telefon: 064/178-04-22
Telefon: 064/178-84-89
Email: mozgalica.cacak@gmail.com
4/ 5stars

Obrazovna agencija "MOZGALICA"

Sa nama lakše do znanja.


"Mozgalica" je privatna obrazovna agencija koja je specijalizovana za učenje školskog gradiva kroz vannastavne časove za osnovce.

Rad se obavlja kroz individualne časove ili grupe sa max 5 polaznika.

Program obuhvata:

- Pomoć u praćenju i savladavanju nastavnog gradiva iz matematike i engleskog jezika za učenike od I do VIII razreda kroz:

  *Standardni program – kontinuiran rad sa učenicima koji žele da prošire svoja znanja i dobiju više ocene (priprema za pismene i usmene provere, rešavanje poteškoća u učenju matematike, nadoknada propuštenog gradiva, završni ispit, priprema za takmičenja, razvijanje logičkog zaključivanja)
   
  *S.O.S. program – za učenike kojima je potrebna pomoć u savladavanju gradiva pred kontrolnu vežbu

- Pomoć u savladavanju nastavnog gradiva iz svih nastavnih predmeta za učenike od I do IV razreda

Pored ovog programa, "Mozgalica" je razvila i radionice za decu uzrasta od 4 do 7 godina, a koje imaju za cilj proširivanje redovnog predškolskog i školskog programa za svu decu s ciljem pomaganja deci u učenju, rešavanje problema i savladavanje veština razmišljanja višeg stepena, kao što su analiziranje, stvaranje i procenjivanje, razvoj komunikacijskih veština.