Inovaciona delatnost Arilje

Na ovoj stranici se nalaze centri koji primenom tehnoloških i naučnih znanja uvode inovativnosti u određene proizvodne procese. Ukoliko smatrate da radite zastarelim metodama u proizvodnji, kontaktirajte centre sa ove stranice - mogu Vam biti od pomoći.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?