ETHNO VILLAGE TRSKA

Address: Near Trska Monastery, Zagubica
Zagubica Phone: +381 12 643-009, +381 62 532-373

Email: gilezagubica@beotel.net
ETHNO VILLAGE TRSKA Zagubica
4/ 5stars