RESTAURANT FANTASY

Address: 35 Horgoski put st., Palic
Palic Phone: +381 64 215 27 62
RESTAURANT FANTASY Palic
4/ 5stars