Zubin Potok

Zubin Potok - smešten u severozapadnoj oblasti Kosova i Metohije, ovaj grad je takođe i centar opštine istog naziva. Atar Zubinog Potoka nalazi se na teritoriji katastarske opštine istog imena koja iznosi 2063ha. Kao centar Ibarskog Kolašina, grad se nalazi na istoku Zubodolskog potoka u Radičponjsku kotlinu a okružuju ga uzvišenja Gradina (730m), Ješa (693m) i Gutin Breg.

Poviše Zubinog Potoka smešteno je uzvišenje na kome se nalazi Gradina koja je nekada verovatno bila župni grad u srednjovekovno doba. Pošto je zemlja oslobođena od turske vladavine, Zubin Potok nalazio se u sklopu Zvečanskog okruga i do 1912. godine imao je 108 stanovnika.

Između 1952 i 1955. godine ovde se nalazilo sedište male istoimene oblasti koja je bila u sklopu Zvečanskog sreza za brojna mala naselja poput Gazivode, Velji Breg, Donji Jasenovik, Dobroševina, Zubin Potok, Zagulje, Kobbinja Glava, Jabuka, Padine, Mala Kaludra, Pridvorica, Prevlak, Ugljare, Čitluk, Crepulja i Štuoce.

Kada je ova mala opština ukinuta i pripojena sa susednim, nastala je jedna celovita i veća opština po imenu Zubin Potok.

Kasnije, 1965. godine, naselje Zubin Potok potpalo je pod sklop opštine Kosovska Mitrovica.

I pored toga što nema status kao gradsko naselje, u moderno doba Zubin Potok postaje sve urbanija zajednica i danas ima veliki broj sopstvenih administrativnih službi.

Mala zanimljivost ukoliko niste znali - stanovnici Zubinog Potoka se zovu Zubodolci.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?