Sveti Ćirilo i Metodije

24. Maj. 2024

Ova dva brata rođena su u Solunu, u kući znamenitih roditelja.

Stariji brat Metodije proveo je kao oficir deset godina među Slovenima (makedonskim) i tako naučio slovenski jezik.

Po povratku u Grčku zamonašio se, a malo posle toga pridružio mu se i mlađi brat Kirilo (Konstantin).

Po povratku u Carigrad sastavili su slovensku azbuku od 38 slova i počeli da prevode crkvene knjige sa grčkom na slovenski.

Na poziv kneza Rastislava otišli su u Moraviju da šire veru Hristovu, a umnožene crkvene knjige davali su sveštenicima koji su nastavljali rad na prosvećivanju.

Na papin poziv stigli su u Rim gde se Ćirilo razboleo i umro 14. februara 869. godine.

Metodije se vratio u Moraviju i nastavio širenje vere među Slovenima sve do smrti 6. aprila 885. godine.

Njegovo delo nastavili su njegovi učenici na čelu sa svetim Klimentom kao episkopom.

Prešli su Dunav i spustili se na jug, u Makedoniju (Ohrid).

Tu su produžili delo braće Ćirila i Metodija, šireći veru i pismenost među Slovenima.

Sveti Ćirilo i Metodije

Slika preuzeta sa svetlinata-na-hrama.com