Petrovdan

12. Jul. 2023

Petrovdan je crkveni i narodni praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Bio je ribar i zvao se prvo Simon. Gospod mu je dao ime Kif ili Petar.

On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: "Ti si Hristos, Sin Boga živoga"

Veruje se da mu je Hrist dao ključeve nebeskog carstva.

Hrišćansko učenje govori da je car Neron naredio da se Petar razapne na krstu. Smatrajući se nedostojnim da bude raspet kao njegov učitelj, Petar je tražio da ga razapnu sa glavom nadole.

Svetog apostola Pavla takođe je ubio car Neron, ali pošto je bio rimski državljanin, nisu ga razapeli već su mu odrubili glavu istog dana kada je ubijen i Petar.

Petrovdan

Slika preuzeta sa mvpcsvjk.org