Šabat

Sedmi dan u nedelji kod Jevreja se naziva Šabat (subota) koji počinje u petak sa zalaskom sunca i završava se u subotu sa zalaskom sunca.

Šabat je najveći jevrejski praznik.

To je dan kada se odmara, kada prestaje svaki fizički rad i poslovna aktivnost.

Šabat je vezan za dva biblijska događaja: za stvaranje sveta i robovanje jevreja u Egiptu.

Šabat se smatra simbolom večnog sporazuma između Boga i jevrejskog naroda o nužnosti rada i obaveza odmora,jer su i rad i odmor jednako važni za ljudsku blagodet. 

Šabat

Slika preuzeta sa thinglink.com