Jom Kipur (dan pokajanja)

10. tišri

Jom kipur je praznik pomirenja, pokajanja i praštanja.

Praznuje se desetog dana sedmog meseca tišrija, a provodi se u hramu, u molitvi i postu.

Toga dana svaki vernik nosi u sebi zakone Tore, milosrđe i uzvišeno osećanje zajedništva sa svim ljudima.

Jom kipur je vrhunac i završetak desetodnevnog razdoblja pokajanja koje počinje na Roš-ašana.

Po Tori suština Jom kipura je mučenje duše, kao uslov za oproštaj greha. 

Jom Kipur (dan pokajanja)

Slika preuzeta sa udigital.uy