Hamiša Asar Bišvat - Tubišvat

15. ševat

Hamiša asar bišvat ili skraćeno Tubišvat, što znači petnaesti dan meseca ševata, opisuje se u Mišni kao Nova godina drveća.

Propisi Biblije određuju da se desetina godišnjeg prinosa u poljoprivredi odvaja za sveštenike.

Pri tome se prinosi iz jedne godine nisu smeli upotrebljavati za odvajanje desetine u drugoj godini.

Ustanovljenjem Nove godine drveća trebalo je da se reši praktično pitanje vezano za poljoprivredu i biblijske propise, a ne da se uvede novi praznik.

Tubišvat zamire i skoro se gubi krajem XI veka kada je jevrejsko stanovništvo većinom uništeno ili raseljeno po zemljama Istoka, dolaskom krstaša u Palestinu.

Tradicija Tubišvata je oživljena ponovo u XVI veku od strane sefarda.

Veliki uticaj na oživljavanje tradicije su imali kabalisti iz Safeda.

Običaj je da se na sto iznose razne vrste voća,recituju se psalmi "šir amaalot".

Deci se pripremaju kese sa voćem.

U hramu nema posebnog rituala i ne sme da se posti.

Hamiša Asar Bišvat - Tubišvat

Slika preuzeta sa cerev.info