USLUŽNA OBRADA ZEMLJE

Adresa: Topola bb, Topola
Topola Telefon: 063/604-433
4/ 5stars

Uslužna obrada zemlje:

- dubinsko oranje
- podrivanje
- rigolovanje
- priprema zemljišta i sve vrste obrade ratarskih
  usluga:
  * oranje
  * setva
  * žetva
  * prevoz robe