USLUŽNA OBRADA ZEMLJE

Obrada zemljišta, ratarstvo Topola

Adresa: Topola bb, Topola
Website: oranjetopola.com
KORISNE INFORMACIJE
Vršenje usluga na teritoriji cele Srbije Vršenje usluga na teritoriji cele Srbije
Radi nedeljom Radi nedeljom
Izlazak na teren Izlazak na teren

Uslužna obrada zemlje:

- dubinsko oranje
- podrivanje
- rigolovanje
- priprema zemljišta i sve vrste obrade ratarskih
  usluga:
  * oranje
  * setva
  * žetva
  * prevoz robe

FOTO
USLUŽNA OBRADA ZEMLJE, Topola bb, Topola
Pohvalite
Bio / Bila sam ovde
Prijavite grešku!