Sremska Rača

Sremska Rača je naselje u Srbiji u opštini Sremska Mitrovica u Sremskom okrugu i 35 km je udaljena od Sremske Mitrovice. Nalazi se na uskom pojasu između reka Save i Bosuta. Sremska rača je tipičan ravničarski kraj sa prosečnom nadmorskom visinom od 81m i maksimalnom visinskom razlikom od 2 m. Teren naselja je zato pod direktnim uticajem reka Save i Bosuta. Prostor Sremske rače ima nešto vlažniju umereno-kontinentalnu klimu. U naselju Sremska Rača živi oko 1 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?