Pravopis: izrazi i reči koji sadrže reč “ne”, negacije

Naravno da ne preporučujemo da budete negativni, ali kada morate, onda neka bar bude gramatički ispravno!

Ninašta, ni našta, na ništa, ni na šta?
Ispravno je u tri reči “ni na šta”

Nemajući ili ne majući?
Ispravno je “nemajući”

Nepoštovanje ili ne poštovanje?
Ispravno je “nepoštovanje”

S nikim, ni sa kim ili nisakim?
Ispravno je u tri reči “ni sa kim”

Ni pošto ili nipošto?
Ispravno je spojeno “nipošto”

Ni od kuda, od nikuda ili niodkuda?
Ispravno je “niodkuda”

Nepravda ili ne pravda?
Ispravno je spojeno “nepravda”

Neravnopravno ili ne ravnopravno?
Ispravno je spojeno “neravnopravno”

Nečistoća ili ne čistoća?
Ispravno je “nečistoća”

Neumereno ili ne umereno?
Ispravno je spojeno “neumereno”

Ne govoreći o ili negovoreći o?
Ispravno je odvojeno “ne govoreći o”

Nesmem ili ne smem?
Ispravno je odvojeno “ne smem”

Nikako ili ni kako?
Ispravno je “nikako” u značenju “nipošto”, ali u retkim slučajevima kao na primer “ni kako znaš ni kako umeš”, piše se naravno odvojeno.

Neuobičajno ili ne uobičajno?
Ispravno je “neuobičajno”

Neispravno ili ne ispravno?
Ispravno je “neispravno”

Nesrazmeran ili ne srazmeran?
Ispravno je spojeno “nesrazmeran”

Neveseo ili ne veseo?
Ispravno je “neveseo”

Neupućenost ili ne upućenost?
Ispravno je spojeno “neupućenost”

Neću ili ne ću?
Ispravno je spojeno “ne ću”

Nedam ili ne dam?
Ispravno je odvojeno “ne dam”

Nepobijamo ili ne pobijamo?
Ispravno je odvojeno “ne pobijamo”

Ne svršen ili nesvršen?
Ispravno je “nesvršen”

Nemam ili ne mam?
Ispravno je “nemam”

Nemogu ili ne mogu?
Ispravno je odvojeno “ne mogu”

Nemoguće ili ne moguće?
Ispravno je spojeno “nemoguće”

Ne moj ili nemoj?
Ispravno je spojeno “nemoj”

Ne smem ili nesmem?
Ispravno je odvojeno “ne smem”

Ne bih ili nebih?
Ispravno je odvojeno “ne bih”

Ne treba ili netreba?
Ispravno je odvojeno “ne treba”

Nepotreban ili ne potreban?
Ispravno je spojeno “nepotreban”

Nevidim ili ne vidim?
Ispravno je odvojeno “ne vidim”

Nevidljiv ili ne vidljiv?
Ispravno je spojeno “nevidljiv”, ali ne ako se ne koristi kao pridev. Na primer: “On je sakriven, a ne vidljiv”

Neznanje ili ne znanje?
Ispravno je spojeno “neznanje”

Neću, ne ću ili nećem?
Ispravno je “neću”

Neefikasnost, nefikasnost ili ne efikasnost?
Ispravno je spojeno, sa dupliranim 'e' - “neefikasnost”

Neizvršeno ili ne izvršeno?
Ispravno je “neizvršeno”

Nemar ili ne mar?
Ispravno je “nemar”

Nijedan ili ni jedan?
Oba se koriste u različitim značenjima. “Nijedan” koristimo u značenju “niko” tj. “ništa” i može se tretirati kao broj nula (Nije video nijednu mačku). Sa druge strane, ako naglašavamo da nešto nije slučaj ni sa jednim od dve ponuđene mogućnosti, pišemo odvojeno: “Nije video ni jednu ni drugu mačku”. Tu je i izraz “ni jedan jedini” gde se takođe piše odvojeno.

Neprofitan ili neprofitabilan?
Oba se koriste u različitim značenjima, tj. kao negacije dveju različitih reči: “profitan” i “profitabilan”. “Neprofitan” koristimo u značenju nečega čemu nije cilj da ostvari profit, kao na primer “Neprofitna organizacija”. Sa druge strane “neprofitabilan” se koristi u značenju nečega što nije isplativo, mada mu je cilj da to bude, kao na primer “neprofitabilna investicija”.

Nisam, ni sam, nesam ili ne sam?
Ispravno je “nisam”

Neuračunljiv ili ne uračunljiv?
Ispravno je “neuračunljiv”

Nepostojanje ili ne postojanje?
Ispravno je “nepostojanje”

Ne postojanost ili nepostojanost?
Ispravno je “nepostojanost”

Ne postojim ili nepostojim?
Ispravno je “ne postojim”

“Nisam ni sanjao” ili “nisam nisanjao”?
Ispravno je “nisam ni sanjao”

Nepismen ili ne pismen?
Ispravno je “nepismen”

Ne pišem ili nepišem?
Ispravno je “ne pišem”

Nenapisano, ne na pisano ili ne napisano?
Ispravno je “nenapisano”

Nepisano ili ne pisano?
Ispravno je “nepisano” u upotrebi prideva, ali u primerima poput “Ne pisano već štampano” i sličnim, ispravno je odvojeno.

Nebuloze ili ne buloze?
Zapravo, iako počinje na “ne”, ova reč nije negacija. Nastala je od latinske reči “nebula” koja znači “magla”, a iz koje je onda izvedena reč “nebulosis” što znači “maglovito” ili “nejasno”. Zbog toga ovde nema razloga pisati odvojeno - u pitanju je jedna celovita reč i ispravno je “nebuloze”

Ne bulazni ili nebulazni?
Uprkos svemu rečenom u prethodnom primeru, u ovom slučaju ispravno je napisati odvojeno “ne bulazni”. Zašto? Zbog toga što ovaj izraz nije izveden od reči “nebuloza”, uprkos sličnom zvučanju. Reč “bulazniti” potiče od turske reči “bulanmak” koja znači “zamutiti se” ili “postati smeten”.

Nemoguće ili ne moguće?
Ispravno je “nemoguće”.

Ne mogućnost ili ne mogućnost?
Ispravno je nemogućnost

Ne mogu ili nemogu?
Ispravno je “ne mogu”

Nesavladive prepreke ili ne savladive prepreke?
Ispravno je “nesavladive prepreke”

Ninašta, ni našta, na ništa, ni na šta?
Ispravno je u tri reči “ni na šta”

Nemajući ili ne majući?
Ispravno je “nemajući”

Nepoštovanje ili ne poštovanje?
Ispravno je “nepoštovanje”

S nikim, ni sa kim ili nisakim?
Ispravno je u tri reči “ni sa kim”

Ni pošto ili nipošto?
Ispravno je spojeno “nipošto”

Ni od kuda, od nikuda ili niodkuda?
Ispravno je “niodkuda”

Nepravda ili ne pravda?
Ispravno je spojeno “nepravda”

Neravnopravno ili ne ravnopravno?
Ispravno je spojeno “neravnopravno”

Nečistoća ili ne čistoća?
Ispravno je “nečistoća”

Neumereno ili ne umereno?
Ispravno je spojeno “neumereno”

Ne govoreći o ili negovoreći o?
Ispravno je odvojeno “ne govoreći o”

Nesmem ili ne smem?
Ispravno je odvojeno “ne smem”

Nikako ili ni kako?
Ispravno je “nikako” u značenju “nipošto”, ali u retkim slučajevima kao na primer “ni kako znaš ni kako umeš”, piše se naravno odvojeno.

Neuobičajno ili ne uobičajno?
Ispravno je “neuobičajno”

Neispravno ili ne ispravno?
Ispravno je “neispravno”

Nesrazmeran ili ne srazmeran?
Ispravno je spojeno “nesrazmeran”

Neveseo ili ne veseo?
Ispravno je “neveseo”

Neupućenost ili ne upućenost?
Ispravno je spojeno “neupućenost”

Neću ili ne ću?
Ispravno je spojeno “ne ću”

Nedam ili ne dam?
Ispravno je odvojeno “ne dam”

Nepobijamo ili ne pobijamo?
Ispravno je odvojeno “ne pobijamo”

Ne svršen ili nesvršen?
Ispravno je “nesvršen”

Nemam ili ne mam?
Ispravno je “nemam”

Nemogu ili ne mogu?
Ispravno je odvojeno “ne mogu”

Nemoguće ili ne moguće?
Ispravno je spojeno “nemoguće”

Ne moj ili nemoj?
Ispravno je spojeno “nemoj”

Ne smem ili nesmem?
Ispravno je odvojeno “ne smem”

Ne bih ili nebih?
Ispravno je odvojeno “ne bih”

Ne treba ili netreba?
Ispravno je odvojeno “ne treba”

Nepotreban ili ne potreban?
Ispravno je spojeno “nepotreban”

Nevidim ili ne vidim?
Ispravno je odvojeno “ne vidim”

Nevidljiv ili ne vidljiv?
Ispravno je spojeno “nevidljiv”, ali ne ako se ne koristi kao pridev. Na primer: “On je sakriven, a ne vidljiv”

Neznanje ili ne znanje?
Ispravno je spojeno “neznanje”

Neću, ne ću ili nećem?
Ispravno je “neću”

Neefikasnost, nefikasnost ili ne efikasnost?
Ispravno je spojeno, sa dupliranim 'e' - “neefikasnost”

Neizvršeno ili ne izvršeno?
Ispravno je “neizvršeno”

Nemar ili ne mar?
Ispravno je “nemar”

Nijedan ili ni jedan?
Oba se koriste u različitim značenjima. “Nijedan” koristimo u značenju “niko” tj. “ništa” i može se tretirati kao broj nula (Nije video nijednu mačku). Sa druge strane, ako naglašavamo da nešto nije slučaj ni sa jednim od dve ponuđene mogućnosti, pišemo odvojeno: “Nije video ni jednu ni drugu mačku”. Tu je i izraz “ni jedan jedini” gde se takođe piše odvojeno.

Neprofitan ili neprofitabilan?
Oba se koriste u različitim značenjima, tj. kao negacije dveju različitih reči: “profitan” i “profitabilan”. “Neprofitan” koristimo u značenju nečega čemu nije cilj da ostvari profit, kao na primer “Neprofitna organizacija”. Sa druge strane “neprofitabilan” se koristi u značenju nečega što nije isplativo, mada mu je cilj da to bude, kao na primer “neprofitabilna investicija”.

Nisam, ni sam, nesam ili ne sam?
Ispravno je “nisam”

Neuračunljiv ili ne uračunljiv?
Ispravno je “neuračunljiv”

Nepostojanje ili ne postojanje?
Ispravno je “nepostojanje”

Ne postojanost ili nepostojanost?
Ispravno je “nepostojanost”

Ne postojim ili nepostojim?
Ispravno je “ne postojim”

“Nisam ni sanjao” ili “nisam nisanjao”?
Ispravno je “nisam ni sanjao”

Nepismen ili ne pismen?
Ispravno je “nepismen”

Ne pišem ili nepišem?
Ispravno je “ne pišem”

Nenapisano, ne na pisano ili ne napisano?
Ispravno je “nenapisano”

Nepisano ili ne pisano?
Ispravno je “nepisano” u upotrebi prideva, ali u primerima poput “Ne pisano već štampano” i sličnim, ispravno je odvojeno.

Nebuloze ili ne buloze?
Zapravo, iako počinje na “ne”, ova reč nije negacija. Nastala je od latinske reči “nebula” koja znači “magla”, a iz koje je onda izvedena reč “nebulosis” što znači “maglovito” ili “nejasno”. Zbog toga ovde nema razloga pisati odvojeno - u pitanju je jedna celovita reč i ispravno je “nebuloze”

Ne bulazni ili nebulazni?
Uprkos svemu rečenom u prethodnom primeru, u ovom slučaju ispravno je napisati odvojeno “ne bulazni”. Zašto? Zbog toga što ovaj izraz nije izveden od reči “nebuloza”, uprkos sličnom zvučanju. Reč “bulazniti” potiče od turske reči “bulanmak” koja znači “zamutiti se” ili “postati smeten”.

Nemoguće ili ne moguće?
Ispravno je “nemoguće”.

Ne mogućnost ili ne mogućnost?
Ispravno je nemogućnost

Ne mogu ili nemogu?
Ispravno je “ne mogu”

Nesavladive prepreke ili ne savladive prepreke?
Ispravno je “nesavladive prepreke”

Nemaština, ne maština ili nema ština?
Ispravno je “nemaština”

Neradnik ili ne radnik?
Ispravno je “neradnik”

Ne radim ili neradim?
Ispravno je “ne radim”

Neumestan ili neumesan?
Ispravno je “neumestan”

Nikada ili ni kada?
Ispravno je “nikada”

Nikada ili nikad?
Oba su prihvatljiva.

Nedopadljiv ili ne dopadljiv?
Ispravno je “nedopadljiv”

“Na neviđeno” ili “na ne viđeno”
Ispravno je “na neviđeno”

Nezavistan ili nezavisan?
Ispravno je “nezavistan”

Nemaština, ne maština ili nema ština?
Ispravno je “nemaština”

Neradnik ili ne radnik?
Ispravno je “neradnik”

Ne radim ili neradim?
Ispravno je “ne radim”

Neumestan ili neumesan?
Ispravno je “neumestan”

Nikada ili ni kada?
Ispravno je “nikada”

Nikada ili nikad?
Oba su prihvatljiva.

Nedopadljiv ili ne dopadljiv?
Ispravno je “nedopadljiv”

“Na neviđeno” ili “na ne viđeno”
Ispravno je “na neviđeno”

Nezavistan ili nezavisan?
Ispravno je “nezavistan”

Ne prepoznatljiv ili neprepoznatljiv?
Ispravno je “neprepoznatljiv”