Pravopis: nedoumice oko brojeva

Iako je broj pravila vezanih za pisanje brojeva ograničen u našem jeziku, ipak postoje određene zabune i nedoumice. Pokušali smo da odgovorimo na ova “brojna” pitanja.

„Četiri“ ili „četriju“?
Mada se najčešće koristi i preporučuje „četiri“, osobito ako dolazi posle predloga kao npr. „od četiri“, „ka četiri“ i slično, brojevi od jedan do četiri zadržavaju do danas izvesne padežne oblike, dok su brojevi od pet pa naviše nepromenljivi.

04. juni ili 4. juni?
Oba su prihvatljiva, ali pravopis preporučuje da se ne stavlja nula ispred jednocifrenih brojeva u svakodnevnom pisanju, ako nije u pitanju nekakav stručni tekst ili poslovna prepiska.

Kada staviti tačku u slučajevima poput „2017-2020“?
Kada želimo da predstavimo period koji je protekao između dve godine, možemo pisati bez tačke (2017-2020), ili reći „od 2017 do 2020“), ali nije ispravno staviti tačku na kraj (2017-2020.), uprkos činjenici da je ovakva upotreba rasprostranjena.

Petnest ili petnaest?
Ispravno je „petnaest“

20-ti ili 20. rođendan?
Uvek se preporučuje radije staviti tačku, tj. „20.“ nego dodavati nastavak kada god je to moguće.

22 000, 22.000, 22,000 ili 22000?
Ispravno je pisati sa prazninom, tačkom ili spojeno - mada se spojeno ne preporučuje za brojeve veće od četvorocifrenih.

„Prošlo je pet godina“ ili „prošle su pet godine“?
U slučaju brojeva od pet pa naviše, kao i brojeva koji se njima završavaju, glagol treba da stoji u srednjem rodu i uz imenicu u genitivu množine. Znači, ispravno je „prošlo je pet godina“

Kada je ispravno koristiti reč „cifra“ za brojku?
Ispravno je samo u značenju znaka za pisanje brojeva. Upotrebe poput „zabeležena je cifra od trinaest hiljada gledalaca“ su neispravne, iako su rasprostranjene.

Stopedesetdva ili sto pedeset dva?
Ispravno je pisati višečlane brojeve odvojeno, tj. „sto pedeset dva“. Po ličnom nahođenju dozvoljeno je dodati „i“ između poslednja dva elementa tj. „sto pedeset i dva“, mada ima mišljenja da se zbog suvišnosti ne treba primenjivati.

30-tak ili tridesetak?
Uvek se preporučuje približne brojeve pisati slovima, a ne cifrom kojoj je pridodat nastavak. Ispravno je „tridesetak“, „dvanaestak“, pedesetak“ i slično.

Četiri ili četriju?
Ako broju prethodi predlog, preporučuje se „četiri“, dok se u ostalim slučajevima može koristiti i „četriju“

50-godišnjica ili pedesetogodišnjica?
Prihvataju se oba, ali ne i 50-ogodišnjica.

Četiri ili četri?
Ispravno je „četiri“

Trinaest, trinest, trinaes?
Ispravno je samo „trinaest“

Četverica ili četvorica?
Prihvataju se oba mada je „četvorica“ mnogo rasprostranjenije

Dve zemlje ili dveju zemalja?
Oba se prihvataju.

Trodupli ili trostruki?
Kada koristimo bilo koji od ovih izraza, obično želimo da kažemo da je nešto „tri puta veće“. U tom značenju, ispravno je „trostruki“. Reč „trodupli“ može u teoriji da se koristi, ali onda bi imala značenje „tri-dupli“, tj. tri puta duplirani odnosno šestostruki. U tom smislu, generalno se za sve brojeve upotrebljene u ovom sastavu preporučuje nastavak „-struki“ (petostruki, šestostruki...)

Prešao sam „jedan kilometara“ ili „jedan kilometar“?
Ispravno je „jedan kilometar“

Jedan-drugom ili jedno-drugom?
Ako je reč o dve osobe istog pola, koristi se izraz u prikladnom rodu „jedna drugoj su rekle...“ ili „jedan drugom su rekli“. Ako su u pitanju osobe različitih polova, koristi se srednji rod „rekli su jedno drugom“

Pišu li se ikada redni brojevi bez tačke iza?
Ukoliko posle tačke dolazi još neki znak interpunkcije, na primer zarez, zagrada i slično, onda se izostavlja tačka iza rednog broja. Na primer „Imam primedbu na 3, 6 i 7. tačku dnevnog reda“.

Pet-šest, pešest ili petšest?
Kada je u pitanju spoj dva broja koji označava neku procenu, piše se sa crticom „pet-šest“.

Tristo pet ili trista pet?
Ispravno je „tristapet“.