• Početna
 • O Srbiji
 • Okruzi
 • Info kutak
 • Magazin
 • Reference
 • Kontakt
 • Pravopis: ko je u pravu?

  Rekli ste nekome “dobar jutar” i odmah upali u vatrenu raspravu jer oni smatraju da je ispravno “dobro jutro”? Ili ste možda čitavog života pisali “dečiji”, a onda vam je neko rekao da to nije ispravno? Dečji? Sigurno to nije tako...ili možda jeste? Saznajte na ovoj strani odgovore na ova i brojna druga pitanja. Nikad se ne zna kada možete naučiti nešto novo!

  Nekud ili nekuda?
  Oba su prihvatljiva.

  Slovo "j" u sastavu slova "nj" i "lj" u rečima koja se cela pišu velikim slovom - malo ili veliko? (MENjAČNICA ili MENJAČNICA)
  Ispravno je pisati sve velikim

  Ideja ili idea?
  Kao i druge strane reči koje smo prilagodili našem jeziku, pišemo "ideja" onako kao što se i izgovara.

  Veče ili večer?
  Koriste se oba, mada je večer već zastareo izraz i ređe se koristi.

  Korespondent ili korespodent?
  Ispravno je korespondent

  Radio ili radijo?
  Iako stoji pravilo da se reči preuzete iz stranih jezika pišu po izgovoru, na njega se nadovezuje još jedno pravilo po kome se slovo "j" koristi između slova "i" i samoglasnika "a", "e" i "u", dok se u ostalim slučajevima izostavlja.

  Izviniti se ili izvinuti se?
  U pitanju su dve različite reči koje se zbog sličnosti ponekad mešaju. Za izvinjenje, ispravno je reći "izviniti" se, dok "izvinuti se" znači izviti se, iščašiti.

  Trebao bi ili trebao bih?
  Ispravno je "bih"

  Oboje ili obadvoje?
  Napisati "obadvoje" nije netačno jer ga pravopis i dalje prepoznaje kao zastareli oblik ovog izraza, ali ipak se preporučuje "oboje" kao pravilan izraz.

  Mlaznjak ili mlažnjak?
  Možda će vas iznenaditi da se "mlažnjak" smatra fonetski ispravnijim izrazom (slično: paziti-pažnja, voziti-nadvožnjak, kukuruz-kukuružnjak itd.) ali se "mlaznjak" koristi u mnogo široj upotrebi i takođe smatra za tačan usled toga.

  Monter ili montažer?
  U pitanju su dve različite reči sa različitim značenjem. "Monter" je neko ko "montira" mašine i uređaje, dok je "montažer" osoba koja obavlja video i audio montažu.

  Narcisizam ili narcizam?
  Ispravno je narcisizam

  Zadnji ili poslednji?
  Iako su vas u školi sigurno milion puta ispravili ako ste rekli "zadnji" u značenju "poslednji", znajte da ste bili u pravu! Oba se uzimaju kao tačna u ovom značenju, mada je tačno i da se "zadnji" zaista šire koristi u značenju "onaj u pozadini" a ne u vremenskom.

  Neprimenjiv ili neprimenljiv?
  Ispravna su oba!

  Obolevati ili oboljevati?
  Pravilno je obolevati

  Od mila ili od milošte
  Ispravna su oba!

  Okaniti se ili okanuti se?
  Ispravno je okaniti se.

  Olabaviti ili olabaveti?
  Olabaviti se mnogo češće koristi i preporučuje kao ispravno, osim u izrazu "olabaveli" gde je uvek ispravan drugi izraz.

  Osedeti ili osediti?
  "Osediti" je izuzetno zastareo oblik koji se više ne upotrebljava i za ispravno se smatra "osedeti"

  Overilac ili overač?
  Iako je overač manje poznat izraz, ipak se oba smatraju ispravnim.

  Oživiti ili oživeti?
  Oba se smatraju ispravnim, ali se preporučuje i češće koristi "oživeti"

  Ranoranilac ili ranoranioc?
  Ispravno je ranoranilac.

  Radi se o ili reč je o?
  Zanimljivost je da se izraz "radi se o" nekada smatrao za varvarizam i njegova upotreba se obeshrabrivala. Danas se uzima kao potpuno ispravan izraz, isto toliko tačan i prihvatljiv kao i "reč je o".

  Lošiji ili gori?
  Ovo su komparativni oblici dveju različitih reči koje imaju donekle slično značenje, ali ne identično. "Lošiji" je komparativ samo reči "loš", dok je "gori" komparativ reči "zao", ali se za razliku od prvog izraza može koristiti za bilo šta što je "lošije", "inferiorno" ili "nepoželjno" u odnosu na nešto drugo.

  Rastenje ili rašćenje?
  Ispravno je rastenje.

  Razočaranje ili razočarenje?
  Oba se prihvataju, ali se "razočaranje" preporučuje kao bolji izraz.

  Levakinja ili levoruka?
  Koriste se oba izraza za osobu koja više koristi levu ruku. Levakinja se može koristiti i kao neformalni izraz za političko opredeljenje.

  Region ili regijon?
  Ispravno je region

  Razoružanje ili razoružavanje?
  Zavisno od situacije i konteksta mogu se koristiti oba - razoružavanje je tačnije ako govorimo o činu oduzimanja/predavanja oružja.

  Sadržaj ili sadržina?
  Oba izraza su ispravna, s tim što se sadržaj češće koristi za ne-materijalne pojmove (sadržaj teksta, ugovora, sporazuma itd.) dok se sadržina češće koristi za fizičke pojmove (sadržina paketa, vreće itd.).

  Objekt ili objekat?
  Oba su ispravna.

  Saviti ili sviti?
  Ovo je još jedan primer različitih reči koje se zbog sličnog zvuka ponekad mešaju. Saviti se koristi u smislu "sagnuti se" ili "povući nešto na dole", dok se sviti koristi u značenju "napraviti nešto savijanjem nečeg drugog" (sviti gnezdo, sviti venac itd.).

  Seksepil ili seksipil?
  Možda će vas iznenaditi da iako se "seksipil" češće koristi, čak i često u medijima, "seksepil, seksepilan" se uzima za pravilniji izraz.

  Barem ili bar?
  Koriste se oba.

  Koncentrisati ili skoncentrisati se?
  Iako su ovi izrazi predmet polemika među stručnjacima, za ispravniji se ipak najčešće uzima "koncentrisati se".

  Skoro ili gotovo?
  Oba izraza su tačna.

  Sladoledžija ili sladoleddžija?
  Ispravno je "sladoledžija"

  Snajper ili snajperista?
  Iako se oba prihvataju, "snajperista" se smatra suvišnim izrazom i preporučuje se umesto reći "snajper"

  SOS ili S.O.S.
  Oba su prihvatljiva.

  Središnji ili središni?
  Oba su prihvatljiva.

  Stariti ili stareti?
  Oba su prihvatljiva, ali preporučuje se "stariti"

  Stojećki ili stojećke ili stojeći?
  Sva tri izraza su prihvatljiva.

  Pesma "ovog pesnika" ili pesma "od ovog pesnika"
  Oba su ispravna.

  Suhomesnat ili suvomesnat?
  Oba se prihvataju, mada se još više preporučuje reći "suhomesni" ili "suvomesni"

  Svako malo ili svaki čas?
  Iako se "svako malo" (nerado) prihvata kao ispravno, ne preporučuje se njegova upotreba u književnom jeziku, te je ispravnije reći "svaki čas"

  Škorpija ili skorpija?
  Oba su prihvatljiva, mada se "škorpija" mnogo češće koristi.

  Šumadijski ili šumadinski?
  Oba su prihvatljiva, mada se šumadijski danas češće koristi.

  Penzioni ili penzijski?
  Oba su ispravna.

  Tačka gledišta, gledište ili stanovište?
  Poslednja dva izraza se preporučuju nad prvim, ali sva tri su prihvatljiva.

  Talent ili talenat?
  Oba su ispravna.

  Svi "treba da..." ili svi "trebaju da..."
  Ispravno je "treba da..."

  Ugrizen ili ugrižen?
  Ispravno je ugrizen.

  Skraćenica za "post skriptum": PS ili P.S.?
  Možete koristiti oba, preporučuje se P.S. u formalnoj prepisci.

  Unukin ili unučin?
  Preporučuje se "unukin".

  Raženi ili ražani?
  Oba su ispravna.

  Asma ili astma?
  Ispravno je astma.

  Džakuzi ili đakuzi?
  Ispravno je džakuzi.

  Kuća "sa placem" ili kuća "sa placom"?
  Ispravno je "sa placem"

  Crpem ili crpim?
  Ispravno je "crpem"

  Apsolutno ili absolutno?
  Ispravno je "apsolutno"

  Vaza ili vazna?
  Preporučuje se "vaza"

  Vegetarijanac ili vegeterijanac?
  Ispravno je vegetarijanac.

  Kompjuter ili računar?
  Oba su prihvatljiva.

  Da li se VMA izgovara ve-em-a ili ve-me-a?
  Nažalost u ovome se često greši: ispravan izgovor skraćenice je "ve-em-a"

  Zaceniti ili zacenuti?
  Ispravno je zaceniti.

  Naizmenično ili naizmence?
  Oba su pravilna.

  Dečji ili dečiji?
  Još jedna rasprostranjena zabluda - iako se mnogo češće koristi izraz "dečiji", on se smatra manje ispravnim od izraza "dečji" i ne preporučuje se njegova upotreba.

  Pijaca ili pijac?
  Ispravna su oba!

  Alapljiv ili halapljiv?
  Pravilno je "halapljiv". Mnogi turcizmi koji su ušli u široku upotrebu u modernom srpskom jeziku izostavljaju slovo "h" sa početka reči, međutim postoje izuzeci od ovog običaja i ovo je jedan od njih.

  Atmosfera ili atmosvera?
  Pravilno je atmosfera.

  Artiljerija ili artilerija?
  Pravilno je artiljerija.

  Bakcil ili bacil?
  Pravilno je bakcil.

  Bicikala ili bicikla?
  Oba su prihvatljiva, ali "bicikala" je šire zastupljeno.

  Čovečji ili čovečiji?
  Iz istog razloga kao i raniji primer (dečji-dečiji), ispravnije je reći "čovečji"

  Ćerka ili kćerka?
  Iako je rasprostranjeno verovanje da je "kćerka" ispravniji oblik zato što se "ćerka" ne pominje u pravopisu iz 1960., oba izraza su prihvatljiva i ispravna.

  Srpski ili srbski?
  Iako se izraz "srbski" koristio u prošlosti, pre reforme srpskog jezika, i u to vreme je smatran za ispravan, u reformisanom srpskom jeziku ispravnim se smatra izraz "srpski". Ta promena nije rezultat gubljenja identiteta kao što smatraju mnogi koji insistiraju na upotrebi starijeg oblika, već naprotiv potiče iz primene glasovne promene koja je svojstvena našem jeziku.

  E-mail, email ili imejl?
  Kao i druge pozajmljenice iz stranih jezika koje su ušle u opštu upotrebu, ispravno je napisati "imejl", fonetski kao što se izgovara.

  Dr. ili dr?
  Skraćenice koje se završavaju istim slovom kao reč od koje su nastale se u većini slučajeva pišu bez tačke. Dakle, ispravno je "dr".

  Božji ili božiji?
  Ispravno je "božji"

  Bejzbol ili bezbol?
  Kao i sve reči stranog porekla, preporučljivo je koristiti oblik koji je bliži fonetskom izgovoru reči na izvornom jeziku, te je pravilnije reći "bejzbol".

  Gledam "TV", gledam "televiziju" ili gledam "televizor"
  Prva dva su ispravna, mada se preporučuje reći "gledam televiziju". Treći izraz nije ispravan, osim ako želite reći da u doslovnom smislu reči gledate uređaj televizor.

  Zvučenje ili zvučanje?
  Koriste se oba, kao oblici reči zvučati ili zvučiti koje su takođe ravnopravne.

  Delilac ili delioc?
  Ispravno je delilac.

  Deterdžent ili detergent?
  "Deterdžent" ima toliko široku upotrebu kod nas da je usvojen kao ispravan izraz, iako bi tačnije bilo reći "detergent"

  Dezert ili desert?
  Ispravno je desert.

  Dojilja ili doilja?
  Ispravno je "dojilja", kao što većina ljudi zna, mada u brzom izgovoru često zvuči kao da smo rekli "doilja".

  Dobro veče ili dobar večer?
  Oba su ispravna!

  Drugačiji ili drukčiji?
  Oba su ispravna!

  Dr sci., dr sc. ili dr. sci./sc.
  Skraćeni oblik za titulu Doctor scientiae skraćuje se na dr sc. (a ne na šire rasprostranjen oblik dr sci.), i piše se malim slovom "d" osim ako se ne nalazi na početku potpisa.

  Džabe ili džaba?
  Koriste se i jedan i drugi kao neformalni izrazi.

  Možemo li reći "džbun" umesto "žbun"?
  Možete! Mada se smatra zastarelim izrazom, nije neispravno reći "džbun".

  Đus ili džus?
  Po pravilima ispravnije bi bilo reći "džus" po engleskom izgovoru, ali mimo toga uopšte koristiti izraz "džus" ili "đus" smatra se suvišnim jer postoji domaći izraz "voćni sok" koji se radije preporučuje.

  Egzodus ili eksodus?
  Ispravno je "egzodus".

  Ekolog ili ekologist?
  Ekologist je anglicizam i smatra se suvišnim, te se preporučuje reći "ekolog".

  Egejsko more ili Jegejsko more?
  Jegejsko more je zastareli izraz i danas se mnogo češće koristi i preporučuje Egejsko more.

  Eksperiment ili eksperimenat?
  "Eksperiment" se mnogo češće koristi i preporučuje, ali "eksperimenat" se prihvata.

  Ekstrakt ili ekstrat?
  Ispravno je "ekstrakt"

  Ćilibar ili jantar?
  Oba su prihvatljiva, ali u nazivu “ruski jantar” ne može da stoji ćilibar.

  Ekstrovertan ili ekstravertan?
  Ispravnije je "ekstrovertan". Slično, preporučuje se "introvertan" a ne "intravertan"

  Da li je ispravno reći "erkondišn"?
  Prihvata se kao pozajmljenica, ali se radije preporučuje "klimatizacija" ili “klima-uređaj”.

  Etanol ili etil-alkohol?
  Oba su prihvatljiva.

  Da li je ispravno reći "fakt/fakat" u značenju "činjenica"?
  Prihvata se, ali u tom slučaju se preporučuje radije reći činjenica.

  Flamenko ili flamengo?
  Za nacionalni ples, ispravno je reći "flamenko". Za pticu tropskog porekla, ispravan naziv je "flamingo"

  Bazen ili basen?
  Oba su prihvatljiva, basen se izdvaja kao pravilniji oblik ali bazen ima mnogo širu i popularniju upotrebu.

  Babun ili pavijan?
  Iako se babun često koristi, preuzimanjem reči iz engleskog, srpski naziv za ovog primata je "pavijan" i kao što je uvek slučaj sa rečima stranog porekla koje imaju zamenu u našem jeziku, preporučuje se korišćenje srpskog naziva.

  Frekvencija ili frekvenca?
  Oba su ispravna!

  Garantija ili garancija?
  Oba se prihvataju, ali "garancija" je mnogo šire rasprostranjeno.

  Garsonjera ili garsonijera?
  Oba su ispravna, "garsonjera" se češće koristi.

  Gde, kuda ili kamo ideš?
  U ovom konkretnom slučaju ne preporučuje se reći "gde ideš" (mada nije strogo govoreći netačno) već treba upotrebiti kuda ili kamo. U starijem obliku jezika postojala je razlika između pitanja "kuda ideš" koje je imalo značenje "kojim putem ideš" i "kamo ideš" koje je značilo "ka kojoj destinaciji ideš", ali danas se ta razlika odavno izgubila.

  Glikoza ili glukoza?
  Oba su ispravna

  Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice?
  Pravilno je “na kvadratiće”, iako je rasprostranjeno “na kockice”. Kocka je trodimenzionalna figura, a mreža u svesci sastoji se od kvadrata.

  Gugutati ili gukati?
  Mogu se koristiti oba uz vrlo blagu razliku u značenju koja zavisi od konteksta.

  Hemisfera ili hemisvera?
  Ispravno je hemisfera

  Harakiri ili harikiri?
  Ispravno je harikiri

  Herbarij ili herbarijum?
  Oba su ispravna

  Hidratantna (krema) ili hidrantna (krema)?
  Ispravno je hidratantna.

  Hrapav ili rapav?
  Ispravno je hrapav.

  Sekund ili sekunda?
  Oba su pravilna.

  Kraljica Elizabeta ili kraljica Jelisaveta?
  U modernom srpskom jeziku više se ne praktikuje prevođenje stranih imena u njihove srpske ekvivalente, osim ako je u pitanju istorijska ličnost čije prevedeno ime je odavno ušlo u široku upotrebu kao na primer Petar Veliki i slično.

  Indicija ili indikacija?
  Ovo su dve različite reči sa različitim značenjima. Indicija je nekakav znak iz koga se izvodi zaključak i obično se koristi za krivična dela. Indikacija može da označava simptom u medicini ili nekakvo uputstvo ili ukaz.

  Insulin ili inzulin?
  Ispravno je insulin.

  Inžinjer ili inženjer?
  Ispravno je inženjer.

  Iscuriti ili iscureti?
  Ispravno je iscuriti

  Iskorišćen ili iskorišten?
  Ispravna su oba, mada se "iskorišćen" češće koristi

  Ispravki ili ispravaka?
  Oba su prihvatljiva, "ispravki" se koristi češće.

  Istovarivati ili istovarati?
  Ispravno je istovarivati

  Izmestiti ili premestiti?
  Preporučuje se "premestiti", mada izmestiti ima dodatnu primenu u značenju "premestiti nešto gde mu nije mesto"

  Izgrepsti ili izgrebati?
  Ispravna su oba.

  Da li je ispravno znak pitanja-uzvičnik (?!) ili uzvičnik-znak pitanja (!?)
  Oba su ispravna, ali opredelite se za jedan ili drugi oblik u okviru jednog teksta, nemojte ih koristiti zajedno.

  Izvezen ili izvežen?
  Ispravno je "izvezen" i u značenju veza i u značenju vožnje.

  Jahati ili jašiti?
  Ispravno je "jahati"

  Jajeta ili jaja? (Npr. dva jajeta - dva jaja)
  Oba su ispravna!

  Jamčiti ili jemčiti?
  Oba su ispravna, ali u slučaju izraza "jamačno", ispravan je samo u tom obliku.

  Kazino ili kasino?
  Novi pravopis prihvata oba oblika.

  Katartičan ili katarzičan?
  Ispravno je katartičan.

  Katolkinja ili katolikinja?
  Ispravno je katolikinja.

  Kazaljka ili skazaljka?
  Preporučuje se kazaljka.

  Šampita ili šanpita?
  Pravilno je šampita.

  Ja bi ili ja bih?
  Ispravno je 'ja bih'

  U banki ili u banci?
  Ispravno je “u banci”

  Podaci ili podatci?
  Ispravno je “podaci”

  Troduplo ili trostruko?
  Ako želite reći da je nešto tri puta veće ili bolje, ispravno je reći “trostruko”. Izraz troduplo bio bi ispravan ako želite da kažete da je nešto tri puta duplirano, tj. da je “šestostruko”

  Javno mnenje ili javno mnjenje?
  Ispravno je “javno mnjenje”

  Srećno ili sretno?
  Prihvataju se oba, ali se preporučuje “srećno”

  Doktorica ili doktorka?
  Oba su ispravna.

  Promenjivo vreme ili promenljivo vreme?
  Ispravno je reći “promenljivo vreme”

  Davaoc krvi ili davalac krvi?
  Ispravno je davalac.

  Ispočetka ili iz početka?
  U pitanju su dva različita izraza sa različitim značenjima. “Ispočetka” se koristi u značenju “isprva”, dok “iz početka” znači od početka, od starta i sl.

  Da li je greška reći “mala kapica”?
  U svakodnevnom govoru ovakav izraz smatrao bi se za pleonazam jer je reč “kapica” već deminutivni oblik koji označava “malu kapu”, tako da nema potrebe dodavati “mala” ispred. Međutim, ovakve konstrukcije se često koriste u neformalnom tepanju i u takvom slučaju nema potrebe za ispravljanjem jer je upotreba obično namerna.

  Toplota ili toplina?
  U pitanju su dve različite reči sa različitim značenjima. Toplota se koristi u fizičkom značenju nečega što poseduje ili emituje visoku temperaturu, dok se toplina koristi u duševnom značenju za nešto ili nekoga što pruža blagost, utehu i prihvatanje.

  Doseljenje ili doselenje?
  Ispravno je doseljenje.

  Kipeti ili kipiti?
  Ispravno je kipeti

  Aboridžan ili Aboridžin?
  Ispravno je Aboridžin.

  Atlanski ili Atlantski okean?
  Ispravno je Atlantski okean.

  Zavistan ili zavisan?
  Možda će vas iznenaditi da su ovo zapravo dve različite reči sa različitim značenjima. “Zavistan” se koristi u značenju “zavidljiv”, mada u moderno vreme nema široku upotrebu, dok je reč “zavisan” izvedena od “zavisiti” i označava zavisnost, ovisnost ili uslovljenost nečim ili o nečemu.

  Žabci ili žapci?
  Ispravno je “žapci”

  Eura ili evra?
  Ispravno je evra.

  Egzaktna nauka ili egzakna nauka?
  Preporučuje se naš izraz “precizna nauka” umesto pozajmljenice, ali ukoliko koristite pozajmljenicu ispravno je reći “egzaktna nauka”.

  Puno ili mnogo hvala?
  Ispravna su oba izraza.

  Đakuzi ili džakuzi?
  Iako se izraz “đakuzi” mnogo češće koristi, ispravno je reći “džakuzi”

  Menjam ili zamenjujem nekog?
  Zavisno od konteksta, oba mogu biti ispravna. Ukoliko obavljate nečiji posao ili dužnosti u njihovom odsustvu, onda ih “zamenjujete”. Ukoliko dovodite nekog drugog na njihovo mesto (npr. “Ovog meseca menjam svog doktora”), onda ih “menjate”.

  Dragi slušaocu ili dragi slušaoče?
  Ispravno je “dragi slušaoče”

  Guljenje ili gulenje?
  Ispravno je “guljenje”

  Gonilac ili gonioc?
  Ispravno je “gonilac”

  Srećković, Srećkovićka ili Srećkovićeva?
  Ukoliko je u pitanju devojačko prezime, može se koristiti “Srećkovićeva” ili “Srećkovićka”, mada je prvi izraz u široj upotrebi. Ukoliko je u pitanju venčano prezime, koristi se “Srećković”, tj. “Gospođa Srećković”.

  Ručam ili ručavam?
  U pitanju su svršeni i nesvršeni oblici istog glagola, tako da su u odgovarajućem kontekstu oba ispravna.

  Vaza ili vazna?
  Ispravno je vaza.

  Viši, višlji ili visočiji?
  Ispravnim se smatra samo izraz “viši”

  Vanastavni program ili vannastavni program?
  Ispravno je “vannastavni program”

  Versače ili Versaće?
  Ispravno je “Versače” iako “Versaće” ima širu upotrebu.

  Držim miš ili držim miša?
  Ako u ruci imate životinjicu, onda je ispravno reći “držim miša”. Ako je pak u pitanju računarski miš, onda je ispravno reći “držim miš”

  Babsko ili bapsko?
  Ispravno je “bapsko”

  Besneti ili besniti?
  Ispravno je “besneti”

  Brushalter ili brusthalter?
  Iako je prvi izraz u široj upotrebi, ipak je ispravnije reći “brusthalter”

  Bacili ili bakcili?
  Ispravno je “bacili”

  Oženiti se nekim, oženiti nekoga ili oženiti se sa nekim?
  Ukoliko želimo da kažemo da se neko venčao sa nekim, ispravno je reći da su se “oženili njima”. Oženiti nekoga znači pronaći mu supružnika ili održati njihovu bračnu ceremoniju, dok je izraz “oženiti se sa nekim” potpuno netačan.

  Roman Ive Andrića ili roman Iva Andrića?
  Oblik “Ive” koristi se u Andrićevoj rodnoj Bosni, tako da nećete pogrešiti ako se opredelite za ovaj izraz. Međutim, “Iva” je ispravno ukoliko koristimo našu promenu reči i takođe se prihvata.

  Da li je ispravno reći Company za kompaniju ili preduzeće?
  Ukoliko želite reč u tom značenju, preporučuje se da upotrebite naš oblik “kompanija”. Međutim ako je reč “Company” u okviru naziva preduzeća, onda može ostati u tom obliku.

  Koka-kola ili Coca-cola?
  Naziv kompanije može se pisati na oba načina, uvek prvim velikim slovom. Ako se reč odnosi na samo piće onda je ispravno malim i u obliku “koka-kola”

  Čak štaviše ili čak šta više?
  Zapravo, ni jedan od ovih izraza se ne preporučuje. Upotrebite samo “čak” ili samo “štaviše”, ali ne oba zajedno.

  Da li je neispravno pisati latinicom na srpskom jeziku?
  U srpskom jeziku latinica i ćirilica mogu se koristiti ravnopravno. Međutim, ako popunjavate bilo kakav zvanični dokument ili obrazac, vodite računa da ga popunite istim pismom kojim je odštampan.

  Halva ili alva?
  Iako je halva nešto zastareliji izraz, oba se smatraju ispravnim.

  Da li je neispravno reći “cigara” za cigaretu?
  Cigareta i cigara su dve različite reči sa različitim značenjem. Cigarete kakve kupujemo u paklicama i tankim tubama sa filterom su jedno, dok su veći i deblji cilindri napravljeni u celini od duvana “cigare”.

  Čitaća proba ili čitajuća proba (u pozorištu itd.)
  Ispravno je “čitaća proba”

  Da li je ispravno boranija ili buranija?
  Ispravno je “boranija”

  Toki voki ili voki toki? Crtica ili ne?
  Ispravno je voki-toki, sa crticom.

  Čelni ili čeoni?
  Vodite računa da obe ove reči upotrebite u njihovom ispravnom značenju. Reč “čelni” označava nešto ili nekoga ko predvodi, tj. nalazi se “na čelu”. Reč “čeoni” označava bilo šta što se doslovno nalazi u oblasti čela na glavi. Npr. “čeoni režanj”, “čeona kost”...

  Buenos Aires ili Buenos Ajres?
  Kao i mnoge druge reči stranog porekla, naziva i sl., i u ovom slučaju se dopuštaju oba oblika, ali se preporučuje “Buenos Ajres” zbog bolje adaptacije na naš jezik.

  Brijem bradu ili brijam bradu?
  Ispravno je “brijem bradu”.

  Da li je ispravno “čistoća” ili “čistota”
  Još jednom su u pitanju dve slične reči koje imaju različito značenje. “Čistota” se koristi u duhovnom i prenesenom značenju kao na primer “čistota duha”, dok je “čistoća” izraz za fizičku čistoću tj. higijenu nečega.

  Artik ili Arktik?
  Ispravno je Arktik.

  Azijac ili Azijat?
  Reč Azijac označava osobu sa Azijskog kontinenta, dok reč Azijat ima negativnu konotaciju i odnosi se na nečiju rasu. Preporučuje se radije reći “osoba azijskog porekla”.

  Deoničko ili deoničarsko?
  Ispravno je “deoničko”.

  Šimpanza ili šimpanzo?
  Ispravno je šimpanza.

  Šorc ili šorts?
  Preporučuje se šorts, iako je šorc raspostranjeno.

  Čaura ili čahura?
  Prihvataju se oba ali se preporučuje “čaura”.

  Ukrug ili u krug?
  Koriste se oba u različitim značenjima. “Ukrug” znači ići unaokolo, dok se “u krug” koristi u doslovnom značenju kao na primer “uđite u krug”.

  U inat ili uz inat?
  Koriste se oba.

  Unapređenje ili unapređivanje?
  Oba se koriste u različitom značenju. “Unapređenje” se koristi u poslovnom tj. profesionalnom smislu i znači napredovanje u karijeri, dok “unapređivanje” označava poboljšanje nečega.

  Unukin ili unučin?
  Prihvataju se oba, ali se preporučuje “unukin”.

  Uoči ili u oči?
  Koriste se oba sa različitim značenjima. “U oči” se koristi u doslovnom značenju kao “gledaj me u oči” ili “prsnuo sam se u oči”, dok se “uoči” koristi kao predlog i znači neposredno pre nečega.

  Veš mašina ili veš-mašina?
  Preporučuje se zapravo reći “mašina za pranje (veša)”, ali se prihvata i veš-mašina, sa crticom.

  Vitamin C, vitamin-C, vitamin ce ili C-vitamin?
  Preporučuje se ili “vitamin C” ili “C-vitamin”.

  Vlastela je ili vlastela su?
  Iako je prvi izraz jako široko rasprostranjen do tačke gde se za drugi generalno i ne zna, ipak je ispravno reći “vlastela su”, iz istog razloga kao i “braća su”, “gospoda su” i slično.

  Votka ili vodka?
  Ispravno je votka.

  Vrapčji, vrabčji, vrapčiji ili vrabčiji?
  Ispravno je “vrapčji” i “vrapčiji” - preporučuje se “vrapčji” iz istog razloga kao i “dečji” i “čovečji”, ali se prihvata “vrapčiji” zbog lakšeg izgovora.

  Zablesnuti ili zabljesnuti?
  Oba su ispravna u svojim izgovorima. Koristite “zablesnuti” ako govorite ekavskim izgovorom, a “zabljesnuti” ako govorite ijekavskim.

  Za mene ili za me?
  Oba su prihvatljiva.

  Zapodeti ili zapodenuti?
  Oba su ispravna.

  Zasada ili za sada?
  Koriste se oba u različitim značenjima. “Zasada” se koristi u značenju trenutno, privremeno, dok se “za sada” koristi za namenu. Npr. “ovo mi je za sada, a ovo za kasnije.”

  Zastalno ili za stalno?
  Koriste se oba, ali je učestalije odvojeno.

  S desna ili zdesna?
  Ispravno je “zdesna”.

  Da li je ispravno reći žena astronaut?
  U slučaju zanimanja koja su nekada bila isključivo muška, navodite se time da li postoji ženski oblik reči ili ne. Npr. za ženskog doktora postoji izraz “doktorka” ili “doktorica”, dok za ženskog vatrogasca nije prihvaćen izraz “vatrogaskinja”, te se koristi “žena vatrogasac”, bez crtice. Zbog toga se može reći “žena astronaut”, “žena borac”, “žena vojnik” i sl., makar dok ženski oblici ovih reči ne uđu u široku upotrebu.

  Žderati ili ždrati?
  Ispravno je “žderati”.

  Konj zelenko ili konj Zelenko?
  Ako je “zelenko” ime životinje, piše se velikim slovom. Malim slovom se piše ako se odnosi na vrstu šare ili rasu.

  Fioka ili fijoka?
  Ispravno je fioka.

  Učauriti ili učahuriti?
  Oba su u upotrebi, “učauriti” se češće koristi.

  Alergološki kašalj ili alergijski kašalj?
  U ovom slučaju ispravno je “alergijski kašalj”. Izraz “alergološki” se koristi, ali ne za simptome alergija već za tu granu medicine. Npr. “alergološki institut”.

  Flamengo, flamenko ili flamingo?
  Za ples poreklom iz južne Španije, koristi se izraz “flamenko”, dok se za pticu koristi izraz “flamingo”. “Flamengo” nije ispravno ni u jednom od ova dva slučaja.

  Garancija ili garantija?
  Koriste se oba, ali je “garancija” mnogo šire rasporstranjeno.

  Gejzer ili gejzir?
  Oba su ispravna.

  Genij ili genije?
  Mada se oba prihvataju, postoji blaga razlika u praktičnoj upotrebi. Generalno “genije” se koristi za izuzetno nadarenu osobu, dok se “genij” koristi za koncept njihove nadarenosti - npr. “njen muzički genij izražen je kroz...”

  Glikoza ili glukoza?
  U našem jeziku koriste se oba, mada je “glukoza” sa pravom rasporstranjenija zbog sličnosti sa izvornom stranom rečju “glucose”.

  Gospodaru ili gospodare u vokativu?
  Prihvataju se oba, mada je “gospodaru” više rasprostranjeno.

  Ugrizen ili ugrižen?
  Ispravno je “ugrizen”

  Hyde park ili Hajd park?
  Ispravno je koristiti prilagođen naziv “Hajd park”, naravno velikim slovom.

  Hidrantna ili hidratantna krema?
  U ovom slučaju ispravno je isključivo “hidratantna krema”, mada reč “hindrantna” postoji i koristi se u drugim značenjima.

  Bar nešto ili barem nešto?
  Ispravna su oba.

  Bebisiterka ili bejbisiterka?
  Ispravno je “bebisiterka”

  Bežim ili begam?
  Oba se prihvataju ali se “bežim” više preporučuje.

  Androgena lepota ili androgina lepota?
  U ovom slučaju ispravno je “androgina lepota” (androgin - onaj koji poseduje osobine oba pola). Reč “androgen” postoji ali se koristi u značenju naziva za muški polni hormon.

  Hitca ili hica?
  Ispravno je “hica”

  Hrskavo ili rskavo?
  Ispravno je “hrskavo”.

  Rvati se ili hrvati se?
  Ispravno je “rvati se”

  Da li je ispravno reći “kako ide” u značenju “kako je”?
  Jeste, ispravno je i prihvaćeno.

  Imperfekt ili imperfekat?
  Prihvataju se oba.

  Infrakt ili infarkt?
  Ispravno je “infarkt”

  Jermenija ili Armenija za naziv zemlje?
  Ispravno je “Jermenija”

  August ili Avgust za naziv meseca?
  Nezavisno od porekla reči, u srpskom jeziku ispravno je “avgust”.

  Insekat ili insekt?
  Možda će vas iznenaditi, ali oba su prihvatljiva. “Insekt” je rasprostranjeniji oblik.

  Iskipiti, iskipeti, izkipiti ili izkipeti?
  Ispravno je “iskipeti”

  Istiha ili ispotiha za tihu, skrivenu radnju?
  Prihvataju se oba.

  Istovariti, istovarati ili istovarivati?
  Zavisno od konteksta preporučuje se ili “istovariti” ili “istovarivati”. Npr. “istovario je robu brzo” i “istovarivao je robu neko vreme”.

  Jeftino ili jevtino?
  Oba se prihvataju ali se preporučuje učestaliji izraz “jeftino”.

  Da li je ispravno reći “još uvek” u značenju “i dalje”?
  Mada postoje tvrdnje da je “još uvek” germanizam koji se ne treba koristiti, ovaj izraz je ispravan i prihvaćen u našem jeziku.

  Juni ili jun?
  Oba se prihvataju ali se preporučuje kraći oblik “jun”.

  Juli ili jul?
  Kao i u prethodnom primeru, oba su ispravna ali se “jul” preporučuje kao bolji izraz.

  Kabare ili kabaret?
  Oba su ispravna.

  Artikl ili artikal?
  Oba su ispravna.

  Sto za ručavanje ili astal za ručavanje?
  Oba su dopuštena, ali se “astal” smatra malo zastarelim.

  Kalcij ili kalcijum?
  Oba su ispravna.

  Kavgi ili kavzi?
  Oba se prihvataju.

  Kjoto ili Kijoto (grad u Japanu)
  Ispravno je “Kjoto”

  Klevećem ili klevetam?
  Oba su ispravna.

  Klubski ili klupski?

  Ispravno je “klupski”

  Kneginja ili knjeginja?
  Ispravno je “kneginja”

  Bogojavljenje ili Bogojavljanje?
  Prihvataju se oba.

  Komintent ili komitent (u poslovnom registru)
  Ispravno je “komitent”

  Dabome ili dabogme?
  Ispravna su oba ali samo u neformalnom govoru i pisanju.

  Komšika ili komšijka?
  Prihvataju se oba u rečnicima SANU i Matice srpske dok PR priznaje samo “komšijka”. U oba slučaja, ovo je izraz isključivo za neformalni govor i pisanje.

  Kontraverza ili kontroverza?
  Ispravno je “kontroverza”, prihvata se i “kontroverzija” ali ne i “kontraverza”

  Koverta, koferta, koverat ili kuverat tj. kuverta?
  Sve se prihvata osim izraza “koferta”

  Kozji ili koziji?
  Kao i u primeru dečji-dečiji, čovek-čovečiji i sl., ispravno je “kozji”

  Krosevi ili krosovi (od kros trke)
  Ispravna su oba.

  Kufer ili kofer?
  Mada se “kufer” (nerado) prihvata, preporučuje se “kofer”.

  Krtičji ili krtičiji?
  Kao i u sličnim primerima (kozji-koziji, dečji-dečiji...), ispravno je “krtičji”.

  Delenje ili deljenje?
  Ispravno je “deljenje”

  Kum-Dragan ili kum Dragan?
  Ispravno je “kum Dragan” u svim oblicima, s tim što se u promeni izvesnih padeža prihvata sa neobaveznom crticom, tj. možete reći “video sam kum-Dragana” ili “video sam kuma Dragana”.

  Lagati ga ili lagati mu?
  Iako se nekada oblik “lagati nekome” široko upotrebljavao, danas se preporučuje “lagati nekoga”

  Ledi Dajana ili lejdi Dajana?
  Ispravno je “ledi Dajana”.

  Princeza Dajana, Dejana ili Dijana?
  Ispravno je “princeza Dajana”.

  Delikvent, delinkvent ili delikvenat?
  Ispravno je “delikvent”

  Da li je ispravno reći lož-ulje?
  Iako se prihvata kao rasprostranjeni izraz, preporučuje se pun izraz “uje za loženje”

  On ima mnogo ljubiteljki” ili “mnogo ljubiteljaka”?
  Ispravno je “mnogo ljubiteljki”

  Ljubiteljica ili ljubiteljka?
  U pitanju su dve reči sa toliko malom razlikom u značenju da se prihvata i njihovo “mešanje”. Strogo govoreći, “ljubiteljka” označava entuzijastu za neku oblast ili pojam, npr. “ljubiteljka čitanja”, dok “ljubiteljica” označava žensku osobu koja idolizuje nekoga (“ona je njena ljubiteljica”). Međutim, u modernoj upotrebi, “ljubiteljka” se može koristiti u oba slučaja.

  Hej Marija” ili “hej Marijo”
  Prihvataju se oba gramatički, mada se “hej Marija” univerzalno preferira kao lepši oblik.

  Hemiska ili hemijska (olovka, reakcija...)
  Ispravno je “hemijska”

  Ambar ili hambar?
  Ispravno je “ambar”

  Apsces, apces ili abces?
  Ispravno je “apsces”

  Hemisfera ili hemisvera?
  Ispravno je hemisfera.

  Bestraga ili beztraga?
  U spojenom obliku kao celovita reč ispravno je “bestraga”. Ako želite reći da je nešto nestalo ne ostavivši ni traga, ispravno je odvojeno “bez traga”.

  Bodibilding, body building, bodi bilding ili bodi-bilding?
  Ispravno je sa crticom bodi-bilding.

  Da li se potpisujem prezimenom pa imenom ili obrnuto?
  Kao lični potpis, možete se opredeliti za bilo koju varijantu, osim ako ne potpisujete formalni dokument na kome je naglašeno različito. Na spiskovima, u imenicima, bibliografijama i sličnim listama koje idu po azbučnom redu, uvek se stavlja prvo prezime pa ime.

  Brže-bolje ili bržebolje?
  Oba su prihvatljiva.

  Da li je ispravno “iliti” ili “ili”?
  Kao što možete naslutiti iz samog pitanja, ispravno je “ili”.

  Hiruški zahvat ili hirurški zahvat?
  Ispravno je hirurški zahvat.

  Informacioni ili informatički?
  Još jednom su u pitanju dve različite reči koje se ponekad mešaju zbog sličnosti. Reč “informatički” koristi se u domenu informatičkih tehnologija, dok se reč “informacioni” koristi vezano za informacije.

  Da li je suvišno reći “mnogobrojan” umesto brojan?
  U velikom broju slučajeva reći samo “brojan” je potpuno dovoljno i lakše za izgovor, pisanje itd. Međutim, “mnogobrojan” nije netačno i ima situacija gde se ovaj izraz preporučuje.

  Instinktivno ili instinktno?
  Za svakodnevnu upotrebu preporučuje se “instinktivno” - kako za nehotične akcije, tako i za nagonske postupke. Međutim u psihologiji i filozofiji koristi se i izraz “instinktno”, isključivo u značenju nagonskih, urođenih postupaka, misli i nahođenja.

  Instrument ili instrumenat?
  Ispravna su oba, preporučuje se “instrument”

  Da li je “ispoštovati” neispravno/suvišno spram “poštovati”
  Može biti, ali ne mora. U situacijama gde je prikladno reći poštovati, nema potrebe zameniti to dužim oblikom, a u nekim slučajevima je i potpuno netačno. Međutim reč “ispoštovati” je vremenom poprimila dodatno značenje “ukazati nekome poštovanje jednom ili određenom prilikom”, tako da se u tim slučajevima preporučuje nad “poštovati”. Primer: “Mnogo sam ga poštovao”, a ne “Mnogo sam ga ispoštovao”, ali zato “Došao sam na večeru da ga ispoštujem” a ne “Došao sam na večeru da ga poštujem”.

  Da li je ispravno reći “pozicija” nasuprot “opozicija”?
  Iako se koristi u širokoj upotrebi, “pozicija” nije ispravan izraz i preporučuje se umesto toga reći “stranka na vlasti”, “vladajuća stranka”, “režim” i slično.

  Prebij ili prebi?
  Ispravno je “prebij”, ali ne i “prebijo” već treba “prebio”

  Juče ili jučer?
  Oba su ispravna, ali preporučuje se “juče”

  Prenagliti ili prednagliti?
  Ispravno je “prenagliti”

  Presahnuo ili presahao?
  Oba su ispravna.

  Primenjiv ili primenljiv?
  Oba su primenjiva, tj. primenljiva.

  Pripovetki, pripoveci, privoteki ili pripovedki?
  Ispravno je “pripoveci”, ali se dopušta i “pripovetki”.

  Proizaći ili proizići?
  Oba se prihvataju ali se preporučuje “proizaći”

  Proizlaziti ili proizilaziti?
  Shodno prethodnom primeru, oba su dopuštena ali preporučuje se “proizlaziti”

  Prsi ili prsa?
  Oba su dopuštena, u srpskom jeziku “prsa” imaju širu upotrebu.

  Racionalizovati ili racionirati?
  U pitanju su dve različite reči sa sličnim zvukom tj. oblikom. “Racionalizovati” je ispravno ako govorimo o donošenju nekog razumnog, logičnog zaključka, dok reč “racionirati” znači ograničiti i štedeti nešto (hranu, zalihe itd.)

  Da li je greška reći “glanc novo” umesto “sasvim novo”?
  Ne uzima se za grešku u neformalnom govoru tj. pisanju, ali se uvek preporučuje upotreba našeg izraza “potpuno novo” ili “sasvim novo”.

  Nemaš vajde ili nemaš fajde?
  Oba su ispravna, kod nas je rasprostranjenije “vajde”

  Farmerice ili farmerke?
  Ako govorimo o pantalonama, prihvataju se oba. Ako govorimo o ženi koja drži farmu, može se neformalno reći “farmerka”

  Gdin Jovanović, G'din Jovanović ili g. Jovanović?
  Ispravno je g. Jovanović.

  Množina od skraćenice g. za “gospodin”?
  Množina se skraćeno piše gg. - na primer, gg. Jovanović i Petrović, ali se preporučuje pisati odvojeno “g. Jovanović i g. Petrović” ili pak u celosti “gospodini Jovanović i Petrović”