LOGOPEDICA MILICA

Adresa: Vojvode Bojovića 5/1, Požega
Požega Telefon: 069/662-922 (Viber u funkciji)
Email: milica.bojovic.logopedica@gmail.com
4/ 5stars

Logopedica Milica je kabinet u razvoju koji se razvija zajedno sa potrebama onih zbog čijih problema postoji.

Vrata kabineta otvorena su za decu sa razvojnim smetnjama:
-dislalija
-disfazija,disleksija,disgrafija,diskalkulija
-mešoviti razvojni poremećaj
-pervazivni razvojni poremećaj (autizam)
-poremećaj pažnje i ponašanja
-poremećaj ritma i tempa (mucanje, brzopletost )

Pored logopedskih tretmana pružamo usluge reedukacije psihomotorike (upoznavanje vlastitog tela, odnos tela prema okolini) koji su primenjivi i jako korisni kod svih gore navedenih stanja naročito u kombinaciji sa logopedskim tretmanima, a mogući su i zasebno.

Tretmani se sprovode individualno u prostoru opremljenom za rad i Igru, a brojni didaktički materijali olakšavaju upoznavanje sa funkcijom pojava i pojmova u stvarnom svetu.

Ukoliko sumnjate da Vaše dete pokazuje bilo kakva odstupanja od urednog razvoja, javite se na navedene telefone i adrese.