Opovo

Opovo je gradsko naselje u Srbiji u opštini Opovo u Južnobanatskom okrugu. U okolini Opova postoje bogata arheološka nalazišta koja pripadaju periodu Starčevačke kulture. Na prostoru današnjeg Opova nekada su postojala dva naselja-Opovo i Želj. Nalazila su se u neposrednoj blizini, na levoj obali Tamiša. Teško je reći koje je od ta dva sela starije, ali se čini, ipak, da je to Želj. Naime, Želj je zabeležen već 1334. godine, dok se Opovo pominje tek u drugoj polovini 17-tog veka. U naselju Opovo živi 4 700 stanovnika, a opština Opovo broji 10 700 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?