SUDSKI PREVODILAC JASMINA STANKOVIĆ

Adresa: 25. Maj 68, Niš
Niš Telefon: 060/558-5037
Email: jsmnstankovic@yahoo.com
4/ 5stars

OVLAŠĆENI SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK Jasmina Stanković, profesor engleskog jezika i književnosti

Viši sud u Nišu

Imenovanje: 03.06.1993. od strane Ministarstva pravde Srbije

Broj rešenja: 740-06-338/1993-03

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata, poslovne dokumentacije, ugovora, aplikacija za vize, tekstova za izradu diplomskih radova, licenci i diploma sa engleskog na srpski i obratno, sa ili bez overe je dobra preporuka za obavljanje ovog odgovornog posla.

Originalnost prevoda garantujem pečatom i potpisom, kao i zakletvom položenom u sudu.

Tekstovi za prevod ili dokumenta mogu se dostaviti lično, poštom ili elektronskom poštom.