STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR NADICA VUČIĆ

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, zona 2, prizemlje, lokal 11, Niš
Niš Telefon: 018/531-158
Telefon: 063/465-210
Email: nadent@sbb.rs
Web: www.na-dent.co.rs
4/ 5stars

U okviru stomatološke ordinacije dr Nadice Vučić koriste se najsavremenije stomatološke metode i tehnike, te se svakom pacijentu pristupa induvidualno vodeći računa o njegovim željama, potrebama ali i mogućnostima.

Od prvog kontakta preko konsultacija, pa do samog tretmana i konačnog oporavka u našoj ordinaciji na prvom mestu je uvek pacijent.

Naša filozofija zasniva se na tome da u što većoj meri ispunimo želje i očekivanja naših pacijenata.

Pri tom se oslanjamo na višegodišnje iskustvo, saradnjom sa vrhunskim zubnim labaratorijama, savremenim materijalima sa kojima radimo, na kontuiniranoj edukaciji, te nastojimo dostignuti najviše standarde stomatologije.

NOVO - DENTALNI TURIZAM