GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC

Adresa: Filipa Filipovića 1, Mladenovac
Mladenovac Telefon: 011/823-18-26
Telefon: 011/823-08-65
Email: gcmladenovac@gmail.com
4/ 5stars

STARIMO S LJUBAVLJU

Pri Gerontološkom centru Beograd,1987. godine,osnovana je Poslovna jedinica Dom penzionera Mladenovac.Odlukom Vlade RS od 01.09.2002. godine osnovan je Gerontološki centar Mladenovac.Kapacitet Ustanove je 310 mesta.Ustanova raspolaže dvokrevetnim,trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama za smeštaj nezavisnih,poluzavisnih i zavisnih korisnika.

Objekat je lociran u širem centru grada,u mirnom kraju,uz banju ''Selters''.Centralni objekat je paviljonskog tipa,spratnost P+2.Raspolažemo velikim dvorištem sa šetnim stazama.U objektu rade prodavnice i bife.Kapacitet centralnog objekta je 240 mesta.1998. godine izgrađen je takozvani izbeglički objekat koga čine 6 zasebnih kućica.

Ustanova zapošljava 134 radnika.Našim korisnicima obezbeđujemo stanovanje,usluge socijalno-psihološkog rada,usluge ishrane,kompletnu zdravstvenu zaštitu u negu,fizikalnu terapiju,kulturno-zabavne,radno okupacione i funkcionalne aktivnosti.

Stručni radnici Ustanove ulažu dosta napora i truda da se život korisnika u Ustanovi
humanizuje,osmisli i da svaki korisnik bude uključen u različite aktivnosti,a sve u zavisnosti od njihovih individualnih potreba,preostalih radnih sposobnosti i interesovanja.

Mnoge kulturno-obrazovane,radno-okupacione i sportsko-rekreativne aktivnosti imaju za cilj da obogate i oplemene ličnost,da naše korisnike učine zadovoljnijim i da im pomognu u adaptaciji na domske uslove života.

Ustanova,već tradicionalno organizuje dve manifetacije:''Prolećnica zlatnog doba'',koja okuplja korisnike iz drugih gerontoloških centara širom Srbije i ''Šampioni starosti i starenja'' u okviru obeležavanja meseca oktobra - meseca solodarnosti sa starima.Prigodnim programima obeležavaju se državni i verski praznici - Nova Godina,Božić,Dan Državnosti koji je ujedo i krsna slava
Ustanove,Uskrs,Međunarodni dan starih i drugi.Jednom mesečnom se organizuju
rođendanske proslave za sve one koji su rođeni u tom mesecu,sa skromnim poklonima za njih i zabavnim programom,koncerti KUD-ova,druženja sa članovima klubova za starije,sa najmlađima iz vrtića ''Breza'' i priredbe dece školskog uzrasta,održavanje liturgija i duhovnih razgovora sa sveštenicima.Izleti i druženja sa korisnicima drugih domova,kao i posete manastirima,su jedna od najomiljenijih aktivnosti naših korisnika,a relizuju se nekoliko puta tokom godine.

U perspektivi je otvaranje dnevnog boravka za starije u okviru Ustanove,kao jedne od nedostajućih usluga vaninstitucijalne zaštite na teritoriji Gradske opštine Mladenovac.

DOĐITE DA STARIMO S LJUBAVLJU I ZAJEDNO DOČEKAMO STOTU.