Šumadija Fest

Šumadija Fest je festival koji obiluje muzičkim i umetničkim aktivnostima, sa namerom da doprinosi razvoju i prezentaciji kulture i edukacije mladih ljudi i omogući im da učešćem na velikom muzičkom dogadjaju istovremeno prate predavanja, tribine, radionice i razmenjuju iskustva iz unapred odabranih aktuelnih tema iz svih oblasti.

Motiv za pokretanje festivala je da se u srcu Šumadije pokrene dodađaj koji će se svake godine dešavati u oktobru mesecu, i doprineti kvalitetnijem društvenom životu mladih i okupiti veliki broj domaćih i stranih posetilaca.
Program festivala je bogat, a zastupljeni su različiti muzički pravci kao i različite sfere umetnosti.