Beogradski karneval brodova

Ova međunarodna manifestacija tradicionalno se održava sa ciljem promovisanja Beogradskih reka – Save i Dunava – i njihovog ušća sa Velikim ratnim ostrvom, kao i turističkog promovisanja našeg grada gostima iz celog sveta.