Beogradske muzičke svečanosti BEMUS

BEMUS – Beogradske Muzičke Svečanosti – je međunarodna manifestacija prvi put održana 1969. godine koja danas predstavlja najstariji i najvažniji muzički festival u Srbiji. Kao kulturni festival od velikog značaja za grad Beograd, Bemus je član Evropske asocijacije festivala od 2002. godine. Najveća pažnja poklanja se promociji lokalnih umetnika, ali su inostrani programi takođe veoma zastupljeni.

Tokom proteklih godina na Bemusu su učestvovali neki od najčuvenijih ansambala i individualnih izvođača, kao na primer Kraljevski Konserthebau orkestar, Simfonijski orkestar Geteborga, Budimpeštanski festivalski orkestar, Minhenska filharmonija, RAI orkestar iz Torina, Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija, Njujorška filharmonije i mnogi, mnogi drugi.

Ipak nisu samo poznati izvođači zastupljeni na festivalu. Bemus pruža priliku i mladim muzičarima na početku svojih karijera da se iskažu u njegovim koncertnim dvoranama, a pažnja se poklanja i alternativnim oblicima muzičkog izvođenja savremenog tipa.