Manastir Vraćevšnica sa crkvom Sv.Velikomučenika Georgija

Manastir Vraćevšnica i njegova crkva Vavedenje Presvete Bogorodice pronaćićete na oko dvadeset kilometara od Gornjeg Milanovca u dnu planine Rudnik. Ktitor crkve ovog manastira bio je Radič Postupovič koji je ovo zdanje dao da se sagradi iz zahvalnosti što se vratio iz Kosovskog boja.

U proleće 1818. knez Miloš je u Vraćevšnici sazvao narodnu skupštinu i na njoj odredio Kragujevac za srpsku prestonicu. U manastirskoj riznici čuvaju se značajni predmeti, među kojima se ističu ikone, delovi nameštaja porodice Obrenović, portet kneza Miloša, rad čuvenog slikara Djure Jakšića, bakropisna ploča sa predstavom manastira iz XVIII veka.

Kao i mnogi drugi manastiri tokom naše istorije i ovaj je nekoliko puta bio pljačkan i paljen, čak do tačke gde je ostao napušten 140 godina, sve do njegove velike obnove 1579.

Autor BrankaVV preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom