Manastir Rača sa crkvom Vaznesenja Hristovog - Bajina Bašta

Manastir Rača pronaćićete na oko 6km od Bajine Bašte i reke Drine, na desnoj obali Rače. Kada je reč o ktitoru manastira kao i datumu njegove izgradnje ostao je samo zapis koji glasi: "V leto tisuć dvesto sedamdeset šesto mladi kralj Dragutin, praunuk Nemanje, sin Uroša pervog, izbra ovo mesto i na njemu sozda Raču, sveto zdanje..."

Manastir je opusteo posle Velike seobe Srba 1690. godine, bio je spaljen od strane Turaka i proveo je period između 1690-1795. godine u ruševinama.

Obnova manastira započeta je 1795. godine i sprovedena je uz pomoć seljaka iz okoline koji su o svom trošku dovlačili građu. Izgradnja je dovršena 1976. godine.

Autor Anthony45 preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom