Manastir Sv.Oca Prohora Pčinjskog - Klenike

Manastir Prohor Pčinjski pronaćićete na padinama planine Kozjak, sa leve strane reke Pčinje i blizu mesta Klenike. Po predanju, ovaj manastir izgradio je sam vizantijski car Roman Diogen kao gest zahvalnosti Svetom Pohoru Pčinjskom koji mu je dok je Roman bio tek običan vojnik prorekao da će postati car.

Kao i mnogi drugi manastiri u našoj zemlji, i ovaj je pretrpeo brojna razaranja tokom godina i ratova, ali i brojne obnove i oslikavanja freskama koje se danas smatraju najupečatljivijim tvorevinama svog vremena.

Manastir novo Preobraženje Srbija
U okviru manastirske porte, dominiraju dva konaka, od kojih se svakako najviše ističe svojom monumentalnošću „vranjski konak“. Ovaj konak definitivno predstavlja jednu od najlepših građevina ovog tipa u Srbiji. Sagrađen je između 1854. godine i 1862. godine. Ktitor konaka je Hadži-Mihailo Pogačarević, trgovac iz Vranja.

Autor White Writer preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom