Manastir Pustinja sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice

Manastir Pustinja Poćut nalazi se sakriven u šumi u kanjonu reke Jablanice gde postoji od trinaestog veka. Po predanju izgradio ga je kralj Dragutin na ostacima još starijeg manastira iz jedanaestog veka.

Zanimljivo ime manastir je dobio verovatno zbog činjenice da su u obližnjim sakrivenim pećinama živeli monasi pustinjaci. Kao i mnogi drugi naši manastiri  tokom godina bio je rušen i spaljivan, ali i obnavljan nekoliko puta.

Freske manastira, oslikane 1622. godine i danas su dobro očuvane i veoma zanimljive. Osobito prikaz svetog mučenika Silvestera čiji lik ne postoji ni u jednom drugom pravoslavnom hramu.

Autor Vladimir Pecikoza preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom