Manastir Jovanja sa crkvom Jovana Krstitelja

Manastir Jovanja sa crkvom posvećen je Jovanu Krstitelju po kome je i dobio ime. Nije precizno poznato kada je izgrađen, ali procenjuje se da je podignut u trinaestom veku, iako se prvi pomeni mogu naći tek iz 1572. godine.

Poput mnogih drugih naših manastira i Jovanja je pretrpeo rušenja i oštećenja tokom istorije, a prva obnova usledila je 1706. godine.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org